Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO - Síť očních klinik Lexum

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

lékař oční kliniky Lexum Praha Budějovická

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval je předním českým oftalmologem se zkušenostmi v oboru za 45 let.

Zaměřuje se na oblast kataraktové a refrakční chirurgie, stranou jeho zájmu nezůstává ani chirurgie glaukomu a rohovky. 
Je erudovaným očním chirurgem, provedl více jak 65 000 nitroočních operací, převážně operací šedého zákalu a více jak 8 500 refrakčních operací. 

S oční klinikou Lexum spolupracuje hlavně při chirurgické léčbě šedého zákalu. Věnuje se akademické činnosti a výzkumu, je autorem více než 450 odborných publikací a přes 850 přednášek, doma i v zahraničí. Podílel se na publikaci 18 knih z oboru. 

Absolvoval mnoho stáží a studijních pobytů v Evropě, USA a Asii, získal četná mezinárodní uznání, mj. American Order of Excellence za přínos oftalmologii. V roce 2010 obdržel Cenu prof. Vanýska, nejvyšší vyznamenání České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. 

Je členem výboru a čestným členem České oftalmologické společnosti a Slovenské oftalmologické společnosti, České společnosti J. E. Purkyně – je jedním z mála nositelů její zlaté medaile, České glaukomové společnosti, České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a podílí se na činnosti dalších odborných společností v Evropě i USA: European Society of Cataract and Refractive Surgery, European Glaukoma Society, American Society of Cataract and Refractive Surgery, American Academy of Ophthalmology a dalších. Je členem vědecké rady MZ ČR.