Léčba onemocnění rohovky - Síť očních klinik Lexum
Léčba onemocnění rohovky

Rohovka je průhledná tkáň vytvářející polokulovitou plochu v přední části oka. Výrazně se podílí na výsledné zrakové ostrosti a je zodpovědná za kvalitu našeho vidění.

Chci se objednat

Léčba onemocnění rohovky na klinikách LEXUM

Onemocnění rohovky může výrazně ovlivnit vidění, a to ve smyslu jejího nepravidelného zakřivení anebo její neprůhlednosti.
Na očních klinikách Lexum se této problematice věnují specialisté pro onemocnění rohovky, kteří vám rádi poradí.

Proč si zvolit pro léčbu onemocnění rohovky oční kliniku LEXUM?

 • Patříme mezi oční kliniky s jednou z největších zkušeností s transplantací rohovky jak v České republice, tak v Evropě.
 • Náš tým odborníků se věnuje komplexní diagnostice rohovkových onemocnění a jejich léčbě.
 • Zakládáme si na nadstandardní péči a osobním přístupu.
 • Disponujeme novým komplexním diagnostickým a přístrojovým zázemím.

Keratokonus

Keratokonus, vyklenutí rohovky, je onemocnění, které se projevuje většinou v období dospívání. Onemocnění může být geneticky podmíněné a je obvykle oboustranné.

Při onemocnění zvaném keratokonus dochází ke kuželovitému vyklenutí rohovky a vzniká tak nepravidelný astigmatismus. Projevuje se především rozostřeným viděním na dálku. Včasná diagnostika může zachránit zrak bez nutnosti transplantace rohovky.


Metody léčby keratokonu

Léčba se řídí podle stupně pokročilosti onemocnění, věku a potřeb pacienta. Snažíme se co nejdříve zastavit progresi onemocnění a zlepšit kvalitu vidění.

Na očních klinikách Lexum léčíme keratokonus následujícími metodami:

 • CXL – Collagen Corneal Cross Linking

Nová léčebná metoda zvaná „zesíťování rohovkového kolagenu“ může zpomalit nebo zastavit progresi keratokonu, což může zabránit transplantaci rohovky. Tato léčba je hrazena ze zdravotního pojištění některými pojišťovnami.

 • Intrastromální rohovkové prstence

Tato částečně refrakční a částečně terapeutická metoda je indikována v individuálních případech pro stabilitu keratokonu. V některých případech ji používáme pro vyrovnání rohovkového zakřivení. Může se používat v kombinaci s CXL. Léčba není hrazena ze zdravotního pojištění.

 • DALK – přední hluboká lamelární keratoplastika

DALK je terapeutická metoda volby u středně pokročilých stadií keratokonu. Jedná se o lamelární transplantaci při zachování celistvosti oka. Během ní dochází k 99% výměně rohovkové tkáně se zachováním netknuté Descemetovy membrány a endotelu rohovky. Na očních klinikách Lexum ji provádíme v ambulantním režimu. Tato léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

 • PKP – penetrující keratoplastika

PKP je chirurgickou metodou volby u velmi pokročilých stádií keratokonu. Jedná se o transplantaci rohovky v celé tloušťce. Na očních klinikách Lexum se provádí v ambulantním režimu. Léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění.


Metody optické korekce keratokonu

Mimo výše uvedených léčebných metod lze v některých případech keratokonus korigovat pomocí brýlové korekce a pomocí různých typů kontaktních čoček.
Brýlová korekce keratokonu je poměrně obtížná metoda, v některých případech dokonce nemožná a nevyhovující.
Existují různé druhy kontaktních čoček – měkké, hybridní, tvrdé korneální nebo sklerální. S výběrem správných kontaktních čoček vám poradí tým specialistů – optometristů v Praze, Brně a Ostravě.

 • Při anamnéze onemocnění keratokonu v rodině a při zhoršujícím se zraku.
 • Při rozdvojeném vidění a nemožnosti dobré dokorekce brýlemi.
 • Při častých změnách brýlové korekce.

Fuchsova endotelová dystrofie a ostatní onemocnění endotelu rohovky

Fuchsova endotelová dystrofie je onemocnění vnitřní vrstvy rohovky. Z důvodu hromadění tekutiny v rohovce dochází k mlhavému vidění. Onemocnění vzniká mezi třicátým až čtyřicátým rokem věku a je geneticky podmíněno. Jeho klinické projevy jsou patrné kolem padesátého až šedesátého roku věku. Mezi příznaky onemocnění patří mlhavé vidění a kolísání vidění během dne. K večeru se pak vidění vyjasňuje.

Při zhoršujícím se onemocnění je indikována transplantace rohovky (Descemetovy membrány s endotelem tzv. DMEK).

V síti očních klinik Lexum máme jednu z největších zkušeností s tímto typem rohovkové transplantace v České republice i v Evropě.
V rámci očních klinik Lexum bylo provedeno více než 650 rohovkových transplantací.

Při tomto typu transplantace (DMEK) zůstává 99,9 % rohovky zachováno a vyměňuje se pouze 4-12 mikrometrů tenká vrstvička. Rehabilitace vidění je po takovéto transplantaci 6 týdnů – 3 měsíce podle stavu rohovky před transplantací. Pokud pacient netrpí jinými očními onemocněními, bývá obnova vidění u tohoto typu transplantace stoprocentní.
Operaci provádíme v lokální anestezii v ambulantním režimu a je částečně hrazená ze zdravotního pojištění.

 • Při anamnéze onemocnění v rodině.
 • Při výskytu některého z výše uvedených příznaků s doporučením Vašeho očního lékaře.

Cena

Cena pro pojištěnce Cena pro samoplátce

Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření je komplexní předoperační přístrojové a lékařské vyšetření pro obě oči. Toto vyšetření má platnost 2 měsíce. Po uplynutí této doby je nutné vyšetření opakovat.
Některá přístrojová vyšetření nejsou hrazena ze zdravotního pojištění a pacienti si je doplácí dle indikace lékaře.
hrazeno pojišťovnou 3 500 Kč

Léčba onemocnění rohovky

Na základě komplexního vstupního vyšetření a stanovení diagnózy vám bude sdělena cena léčby ošetřujícím lékařem na naší oční klinice. hrazeno pojišťovnou od 10 000 Kč/oko

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024 na očních klinikách Lexum v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a v Táboře.

Ceník ke stažení v pdf


Zkušenosti klientů

Jsem porodník a pro každého lékaře chirurgického oboru je dobrý zrak neodmyslitelnou součástí profesního ...

Zobrazit více

Antonín Pařízek

Antonín Pařízek

Lékař - porodník

Rozhodujícím impulsem pro podstoupení zákroku bylo konstatování mého očního lékaře, že mám pokročilý stupeň ...

Zobrazit více

Čestmír Šoltys

Čestmír Šoltys

Informatik

Chtěl jsem vidět bez kontaktních čoček a moje rozhodnutí bylo zásadně ovlivněno i mou profesí (práce u HZS), kterou ...

Zobrazit více

Jakub Kos

Jakub Kos

Hasič

Kliniky pro vaši léčbu