Lze odstranit brýle na čtení i dálku po 40. laserem?

Lze odstranit brýle na čtení i na dálku po 40. roce laserovou operací? Nová metoda Presbyond

Možná už jste slyšeli o nové laserové operaci Presbyond, která slibuje odstranit brýle na čtení, na počítač i na dálku lidem nejen po 40. roce, ale do konce i po padesátce. Jak je účinná, bezpečná a efektivní? A je výsledek trvalý?

Obsah článku:

 • Presbyopie a hledání zlatého grálu v její léčbě
 • Vývoj Presbyondu a jeho cesta k přijetí odbornou veřejností
 • Co dělá Presbyond výjimečným?
 • Jak přesně Presbyond funguje
 • Monovision vs. Presbyond
 • Subjektivní spokojenost a nezávislost na brýlích
 • Omezení Presbyondu
 • Závěry a doporučení

Presbyopie postihuje ročně desítky milionů lidí na celém světě a kdo přijde na to, jak ji dobře vyřešit, má zlatý grál!

Zdroj: Shutterstock

PRESBYOPIE A HLEDÁNÍ „ZLATÉHO GRÁLU“

Presbyopie (vetchozrakost alias zhoršené vidění na blízko) je přirozeným procesem stárnutí oka, kterému není možné se vyhnout. Proto postihuje ročně desítky milionů lidí na celém světě a kdo přijde na to, jak ho dobře vyřešit, má zlatý grál! A proto se není čemu divit, že snaha přijít s novou, lepší a „ještě krémovější“ technologií a metodou je veliká.

Nicméně hledání zlatého grálu pokračuje a „elixír mládí“ pro oči zatím stále uniká, i když jsme mu nejblíže, jak jsme kdy byli.

NOVÁ LASEROVÁ METODA ANEBO JSME U NÁS „JEN ZA OPICEMI“?

Z pohledu vývoje technologií bylo pokusů o řešení presbyopie laserem za posledních více než 10 let hned několik. Ale jen některé obstály ve zkoušce času a dlouhodobých výsledků. V případě metody Presbyond Laser Blended Vision ® by se dalo říct, že to není žádná novinka a jsme u nás spíše jen trochu za opicemi.

První výsledky byly prezentovány před zhruba 15 lety týmem profesora Dana Reinsteina z uznávané kliniky London Vision Clinic ve Velké Británii. Ten se společně se svým týmem fyzikálních optiků a lídrem ve světě optických technologií, společností Carl Zeiss, podílel na jejím vývoji.

Od té doby si Presbyond i přes počáteční nedůvěru postupně svými výsledky vydobyl místo světovém trhu „refrakční chirurgie“ (odstraňování brýlí operacemi). A to i navzdory tomu, že ji válcuje trh s multifokálními nitroočními čočkami, který se za tuto dobu také nesmírně vyvinul pozitivním směrem. Česká republika patřila donedávna k jedné z mála zemí v rozvinutém světě, kde zatím žádný z poskytovatelů laserových operací tuto metodu doposud nenabízel.

ČÍM JE PRESBYOND VÝJIMEČNÝ?

Ve srovnání s metodami, které se zaměřují na výměnu stárnoucí nitrooční čočky za novou (multifokální), je laserová korekce zákrokem extrémně šetrným, bez nutnosti vstupu a zásahu do nitra oka. Technicky se provádí desítkami let prověřenou a bezpečnou metodou femto Lasik, ale tvaruje rohovku specifickým způsobem, aby dokázal odstranit brýle na čtení a případně i na dálku najednou. Je tedy vhodný jak pro ty, kteří vidí špatně jen na blízko či počítač, tak i pro krátkozraké, kteří nevidí bez brýlí na dálku a začínají si všímat, že přes své brýle nebo kontaktní čočky vidí hůř na blízko.

To, že se jedná o povrchový zákrok, je pro řadu potenciálních kandidátů klíčovým faktorem při rozhodování, zdali vůbec přemýšlet o operaci anebo se raději smířit s brýlemi.

Současně se tím zachovává přirozená zaostřovací schopnost vlastní čočky, i když s věkem čím dál více slábnoucí. Z toho faktu mohou těžit zejména lidé, kterým je mezi 45 a 55 lety, u nichž čočka stále do určité míry tuto funkci plní. Dalo by se tedy říct, že nezasahuje nepřirozeně do přirozeného procesu stárnutí oka, ale odstraňuje nebo přinejmenším minimalizuje jeho dopady na náš každodenní život.

V některých státech světa existují dokonce pravidla, že pokud člověk vidí perfektně na dálku a čočka nevykazuje jasné známky šedého zákalu, tak se k její výměně nepřistupuje. Stejně jako Vám asi nikdo v 50 letech nevymění hned kloub na noze, když přijdete s tím, že ho máte tu a tam po ránu trochu ztuhlý a občas zabolí.

To je samozřejmě otázka k širší diskuzi nejen mezi odbornou veřejností, ale i obyčejnými lidmi, kterých se to týká. Kdo má rozhodovat o našem těle a zdraví? Kdo se dívá našima očima, žije v našem těle a naším životem? Ale to sem teď nepatří…

JAK PRESBYOND FUNGUJE?

Myšlenka, resp. fyzikálně optický princip, na kterém stojí metoda Presbyond, není v jistém ohledu vůbec něčím zcela přelomovým. A současně v jistém smyslu je – spojuje totiž 2 optické principy, které jsou dlouhá desetiletí dobře známé, ale doposud je nikdo nepropojil, aby využil jejich pozitivních vlastností při laserové korekci očních vad.

Jeden z principů je tzv. „monovision“, díky kterému vhodnou kombinací zaostření očí na různé vzdálenosti dochází ke zvětšení hloubky ostrosti. To znamená, že obraz je ostrý v kratší i delší vzdálenosti od oka.

Druhý optický princip se nazývá „sférická aberace“. Jedná se optickou vadu tzv. vyššího řádu (česky také ne zcela přesně „otvorovou vadu“), která se přirozeně vyskytuje jako součást mnohých optických systémů. Princip sférické aberace je založen na tom, že se paprsky světla přicházející do oka z různých směrů lámou do odlišných ohnisek. Což opět vede k tomu, že se zvětšuje hloubka zaostření.

Určitá míra sférické aberace je přítomna i v lomivém aparátu oka – na rohovce a nitrooční čočce a s věkem se mění její velikost. I to je důvodem, že s tímto optickým efektem pracuje i řada moderních typů umělých nitroočních čoček.

JE TO PŘIROZENÉ? NEBUDU MÍT PROBLÉM SI ZVYKNOUT?

Nicméně ne vždy více (i toho dobrého) je lépe. Pokud je při monovision rozdíl mezi očima příliš velký, může to být pro mozek problém spojit obrazy v jeden bez vedlejších efektů. Stejně tak je prokázáno, jaká míra sférické aberace je ještě přínosná a od jaké velikosti už dochází k tomu, že to je na úkor kvality zobrazení a „čistoty“ obrazu.

Kouzlo tkví v tom, vzít od každého principu správnou velikost a spojit je dohromady. Tím se navzájem podporují a mají významně větší efekt, než kterého by dosáhl každý zvlášť, při zachování pozitivních, terapeutických vlastností.

Díky spojení těchto optických efektů, které jsou navíc pro mozek přirozené, je podle výsledků studií úspěšnost návyku (neuro adaptace) na úrovni 97 %. Oproti zhruba 59 % – 67 % u obyčejného monovision (bez kombinace se sférickou aberací), při kterém lidé mohou popisovat problém se ztrátou prostorového vidění a rozmazávání obrazu v určité vzdálenosti.

Současně se uvádí, že průměrná doba návyku je okolo 3 – 4 měsíců. Rychlost je individuální, může trvat pouhých pár týdnů, stejně jako půl roku, výjimečně déle. Do 1 roku si ale zvykne uváděných 97 %. Je to trochu podobné, jako když máte nové brýle, zvláště multifokální.

Kromě druhu a velikosti původní vady je rychlost adaptace také závislá na věku. A paradoxně studie profesora Reinsteina ukázaly, že mozek starších lidí je dokonce tolerantnější a přizpůsobivější.

Zdroj: archiv autora

JAKÉ JSOU SKUTEČNÉ VÝSLEDKY?

Jako je přirozeně každý rodič trochu nekritický vůči svým potomkům, je třeba se při hodnocení výsledků zaměřit i na zkušenosti odborníků, kteří jsou z řad „uživatelů“. A ideálně, pokud ve svých odborných studiích hodnotili i subjektivní, tedy přímou, osobní zkušenost pacientů, kteří Presbyond podstoupili.

Pokud dáme tyto práce dohromady, dostaneme se k nejlepším i nejhorším „scénářům“ toho, co po operaci očekávat:

Ostrost vidění – objektivně změřená vyšetřením

 • Ostrost vidění na dálku – 96-98 % lidí přečte řádek, který odpovídá 100 % vidění
 • Ostrost vidění na blízko – 95-98 % přečte velikost písma 8 bodů. Pro představu – noviny mají velikost 10-14 bodů, chytré telefony se slušnou obrazovkou okolo 11 bodů

Subjektivní hodnocení nezávislosti na brýlích

 • Na dálku – 98-100 % lidí nepotřebuje nikdy ani slabé brýle
 • Na počítač  – 95-96 % nepotřebuje ani slabé brýle na počítač
 • Na blízko – 92-94 % nepotřebuje ani slabé brýle na jakoukoliv práci na blízko

Subjektivní spokojenost s viděním – vlastní hodnocení pacientů

Škála byla 100 bodová, kde 100 znamená maximální spokojenost. Pro úplnost kromě průměru uvádím i rozmezí, které respondenti uváděli.

 • Na dálku – 94 až 96 bodů (rozmezí 85 až 100)
 • Na počítač – 94 až 95 bodů (rozmezí 85 až 100)
 • Na blízko – 92 až 95 bodů (rozmezí 75 až 100)

K nezávislosti a spokojenosti je třeba dodat, že je samozřejmě velmi závislá na životním stylu, práci, kterou děláte a nárocích na vidění. Pokud někdo například pracuje dlouhé hodiny s velmi drobnými detaily, k tomu ještě za horšího světla, bude mít zřejmě potřebu vylepšit si ostrost slabými brýlemi. Proto jeho nezávislost bude subjektivně hodnocena jako menší, ve srovnání s někým, kdo s detaily nepracuje vůbec a luštění příbalových letáků ho nezajímá. Někdo je přirozeně kritický, hůře snáší nedokonalosti, který jiný ani nezaznamená. To se samozřejmě podepíše na míře jeho spokojenosti.

JAKÉ JSOU NEVÝHODY METODY PRESBYOND?

Pozornému čtenáři neuniklo, že slabším místem laserové korekce metodou Presbyond je úroveň vidění na blízko. A to je něco, co ani prof. Reinstein jako „otec zakladatel“ od počátku neskrývá. A pokud by Vám tady někdo sliboval zázrak, tak neříká celou pravdu. Mladší lidé, okolo 45 let, jejichž zaostřovací schopnost (akomodace) je ještě poměrně slušná, mohou vidět i drobné detaily. Ale s věkem se toto změní. Podstatné ale je, že kromě drobného textu a detailů (příbalový leták, dlouhé čtení knih za horšího světla, navlékání nitě apod.) byste se měli při běžných činnostech pohodlně obejít bez brýlí. Toto se označuje jako „funkční“ vidění, a to by Vám Presbyond měl splnit. Což potvrzují i výsledky jak objektivně změřené, tak subjektivně hodnocené pacienty po operaci.

Pro práci s detaily a drobným písmem je tedy třeba počítat ve vyšším věku se slabými brýlemi, které budou pomáhat oku, které je primárně zaostřené do dálky.

Stejně tak pokud má někdo velmi vysoké nároky na dokonalou kvalitu vidění na velkou dálku, tzn. chce například vidět nad limit, který je oficiálně potřebný pro řízení auta, bude potřebovat v těchto situacích slabé brýle. Ty budou v tomto případě kompenzovat oko, které je zaostřené méně do dálky a více na blízko.

NUTNÉ KOMPROMISY NEBO VÝHODA?

To, co se může zdát jako nevýhoda nebo nutný kompromis – tedy slabé brýle pro určité „extrémní“ zrakové podmínky, je současně možné chápat i jako určitou výhodu, flexibilitu této metody. Proč? Protože vždy, když budete chtít a potřebovat, můžete dosáhnout dokonalé ostrosti a kvality obrazu bez jakýchkoliv rušivých fenoménů, a to i za horších světelných podmínek.

Kompromisem většiny multifokálních (trifokálních) nitroočních čoček je výskyt určitých negativních světelných fenoménů, zvláště za šera a za tmy. Okolo 15 % lidí má problém si na ně zvyknout a není možné je žádnými brýlemi odstranit. Na druhou stranu, trifokální nitrooční čočka Vám za tento kompromis nabídne naprostou nezávislost na býlích a neomezené vidění na blízko, včetně velmi drobného textu.

SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ PRO ZÁJEMCE O OPERACI

Jak už zaznělo na začátku, elixír mládí pro oči zatím nikdo nevynalezl. A každá metoda řešení presbyopie – multifokálními brýlemi, speciálními umělými nitroočními čočkami nebo „novou“ laserovou metodou Presbyond, má své nevyhnutelné kompromisy. A je jen na Vás, abyste si vybraly ten, který bude nejvíce vyhovovat Vašemu životnímu stylu, aktivitám, kterým se věnujete v práci i ve volném čase, ale i očekáváním a nárokům, které máte.

Za drtivou většinou případů nespokojenosti s výsledkem operace presbyopie je výběr nevhodné metody pro nevhodného kandidáta.

Presbyond má svůj největší limit ve vidění na detaily a velmi drobný text. Na druhou stranu nabízí velmi vysokou kvalitu obrazu bez negativních světelných fenoménů, které jsou nutným kompromisem u řady multifokálních čoček. Pro někoho může být důležitým faktorem to, že jde o zásah extrémně šetrný, rychlý, bez zásahu do nitra oka.

Pokud tedy chcete zákrok, který bude respektovat přirozený proces stárnutí Vašich očí, pomůže Vám odstranit nebo zmírnit jeho dopady, jste ochotní smířit se s tím, že na „blechy“ nebo „jestřábí zrak“ sáhnete občas po slabých brýlích, může být Presbyond metoda přesně pro Vás.

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Reference:
LASIK for Presbyopia Correction in Emmetropic Patients Using Aspheric Ablation Profiles and a Micro- monovision Protocol With the Carl Zeiss Meditec MEL 80 and VisuMax. Reinstein D.Z. et al., Journal of Refractive Surgery 2012;28(8):531–41.
LASIK for Myopic Astigmatism and Presbyopia Using Non-Linear Aspheric Micro-Monovision With the Carl Zeiss Meditec MEL 80 Platform. Reinstein D.Z. et al., Journal of Refractive Surgery 2011;27(1):23–37.
LASIK for hyperopic astigmatism and presbyopia using micro-monovision with the Carl Zeiss Meditec MEL80 platform. Dan Z Reinstein et al., Journal of Refractive Surgery 2009 Jan;25(1):37-58.
Aspheric ablation profile for presbyopic corneal treatment using the MEL80 and CRS Master Laser Blended Vision module. Reinstein D.Z. et al., Journal of Refractive Surgery 2(3);161-175.
Laser blended vision for presbyopia correction, 3 years outcomes. C.Falcon et al., Journal Français d'Ophtalmologie Volume 38, Issue 5, May 2015.
Refractive outcomes and optical quality of PRESBYOND laser-blended vision for presbyopia correction. Dan Fu et al. , International Journal of Ophthalmology, Vol. 15, No. 10, Oct.18, 2022.
Visual and Refractive Outcomes Following Laser Blended Vision With Non-linear Aspheric Micro-anisometropia (PRESBYOND) in Myopic and Hyperopic Patients. Andrea Russo, MD, PhD et al. , Journal of Refractive Surgery 2022;38(5):288-297.
Functional Outcomes and Reading Speeds following PRESBYOND LBV Using Nonlinear Aspheric Ablation Profiles Combined with Micro-Monovision. Sheetal Brar et al., Journal of Ophthalmology Volume 2021.

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Monovision metoda korekce očí. Vše co potřebujete vědět od A do Z

Jak funguje korekce očí metodou monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?

Seriál „Fakta a mýty o laserových operacích“ 5. díl

Mám málo dioptrií. Laserová operace očí je riziko a zbytečný zásah do oka! Existuje nějaká hranice, kdy už má smysl přemýšlet o operaci?

Seriál „Fakta a mýty o laserových operacích“ 4. díl

Je lepší počkat s laserovou operací až budete mít děti? Dochází vlivem těhotenství a porodu ke zhoršování dioptrií?