Laserová operace LASIK - komplikace, návrat dioptrií

Laserová operace očí LASIK – 3 nejčastější komplikace a návrat dioptrií

Mohou komplikace laserové operace femto LASIK ohrozit váš zrak? Jak jsou časté, závažné a hrozí návrat dioptrií?

Jaké komplikace mohou nastat během anebo těsně po laserové operaci očí metodou femto LASIK? Jak jsou časté, závažné a je výsledek trvalý anebo hrozí, že se nějaké dioptrie vrátí?

Obsah video článku:

  • Průběh operace femto LASIK
  • Nejčastější komplikace během operace, jejich četnost a závažnost
  • Pooperační komplikace a jejich závažnost
  • Stabilita výsledku a návrat dioptrií v průběhu 10 letého sledování
  • Lze komplikacím účinně předcházet?

Když bychom chtěli být super struční, tak lze říct, že v rukou zkušeného chirurga, který odoperoval tisíce očí a pracuje se špičkovou technologií, jsou komplikace operace femto LASIK zcela zanedbatelné. A navíc klinicky nezávažné – to znamená, že nemají vliv na výsledek operace. Nicméně strach z toho, že se něco nepovede, je pochopitelně velký, stejně jako obavy z návratu dioptrií po operaci. Takže se na obojí podíváme a řekneme si konkrétní čísla. A otázku stability výsledku nám pomohou rozklíčovat studie u lidí, kteří jsou po operaci i 10 let.

JAK PROBÍHÁ OPERACE LASIK?

Zdroj: Carl Zeiss

Metoda LASIK za více než 30 let své existence prošla obrovským technologickým vývojem. Původní manuální, ostré nástroje nahradil speciální typ laseru, takže celý zákrok dnes probíhá za asistence 2 laserů. 

Ten první, femtosekundový, vytváří díky svým vlastnostem a intenzitě v přesně stanovené hloubce rohovky mikrobublinky, díky nimž se precizně oddělí povrchová ochranná vrstvička – odborně lamela nebo flap. Po jejím odklopení pak druhý typ laseru, excimerový, precizně vytvaruje hlubší vrstvy rohovky tak, aby vás zbavil i velmi vysokých a složitých dioptrických vad na dálku i na blízko. Ochranná lamelka se přiklopí zpátky a zákrok je hotový.

Regenerace je nesmírně rychlá, jen s velmi malým diskomfortem během prvních několika hodin po operaci.  Do 24 hodin se okraje flapu přihojí zpět a vidění je hned první den po operaci velmi kvalitní.

KOMPLIKACE BĚHEM OPERACE

Na základě studií na desítkách tisících očí je šance na komplikace během samotné operace v rukách zkušeného chirurga a při použití nejnovější technologie menší než 1 %.

Většinu z nich by možná bylo i přesnější nazývat nežádoucím účinkem než skutečnou komplikací, jak sami uvidíte.

1. Ztráta kontaktu laseru s okem

Visumax laser Carl Zeiss

Nejčastěji může dojít na samém počátku zákroku ke ztrátě kontaktu oka se speciální čočkou. Podle technologie laseru se tak stává v 1 % až 2 % případů. Důvodem bývá větší sevření víček nebo nepřiměřený pohyb hlavy. Nic se ovšem neděje, začne se znovu.

Navíc tím, že femtosekundový laser vytváří pouze neškodnou vrstvičku bublinek, vždycky je možnost od operace upustit, bublinky se rychle vstřebají a oko je netknuté.

2. Drobné krvácení

U lidí, kteří dlouhodobě nosili kontaktní čočky, se může objevit drobné krvácení z malých cévek v blízkosti místa zákroku, kterých mívají uživatelé čoček více. To se děje průměrně v 0,4 % až 1,0 % případů, ale opět se vůbec nic neděje. Krvácení je jednak tak malé, že se často zastaví i samo anebo operatér podá kapky, které cévky rychle stáhnou.

3. Oděrka povrchu oka

Posledním nežádoucím účinkem je drobná oděrka ochranné lamelky, flapu. Vyskytuje průměrně do 0,5 % případů a může vzniknout při náročnější nebo delší manipulaci. Často se tak stává u lidí, kteří jsou více neklidní.

Díky super rychlé regenerační schopnosti povrchových buněk rohovky se oděrka obvykle do 24 hodin zahojí. Aby měl operatér jistotu, že vás to nebude dráždit, může vám dát na oko kontaktní čočku, která se hned druhý den při kontrole vyndá.

KOMPLIKACE PO OPERACI

Teď si řekneme, co se může stát v období krátce po samotné operaci a jak to můžete vy sami ovlivnit.

1. Posunutí nebo nakrčení flapu (ochranné lamely)

Lékaři doporučují minimálně jednu noc spát v ochranných brýlích. To je z toho důvodu, aby polštářem nebo promnutím oka ve spánku nedošlo k nechtěnému nakrčení či posunutí flapu, tedy té ochranné povrchové lamelky. Výskyt této pooperační komplikace je díky ochranným brýlím extrémně vzácný – studie uvádějí od 0,05 % do maximálně 0,4 %.

A když by se tak náhodou stalo, lékař to hned první den při kontrole na mikroskopu uvidí a není problém flap uhladit zpátky na místo. Pokud se to udělá včas, nemá to žádný dopad na výsledek operace.

Proto je kontrola zkušeným okem lékaře první den tak důležitá.

2. Infekce oka

Zdroj: Shutterstock

Stejně tak je důležité nezapomínat kapat v doporučeném režimu kapky s obsahem ATB a dalších látek, které podporují hojení. To je prakticky 100% zárukou, že se nevyskytnou žádné infekční komplikace.

Ve zhruba 1 % případů se může vyskytnout lehká, zcela neinfekční reakce tkáně rohovky na zákrok, která ale díky kapkám brzy ustoupí, aniž byste o ní věděli. Jen si vás může lékař pro jistotu pozvat na jednu kontrolu navíc, aby se přesvědčil, že se vše dobře hojí.

3. Citlivost na světlo

O čem se můžete dočíst na internetu, je zvýšená citlivost očí na světlo. Ta se v prvních týdnech po operaci vyskytuje u zhruba 1,5 % pacientů. Jedná se opět o reakci tkáně na laserové ošetření a uvádí se, že může být spojena s vyššími energiemi u některých typů laserů. Nicméně obvykle pomůže intenzivnější kapání hojivých kapek a s časem tento problém přirozeně ustupuje.

STABILITA VÝSLEDKU A NÁVRAT DIOPTRIÍ

Na závěr ještě slíbené výsledky u lidí, kteří jsou i 10 let po operaci LASIK. Obavy z návratu dioptrií se vyskytují velmi často, ale jsou opravdu neopodstatněné. Kromě vlastní zkušenosti jsem přečetla mnoho prací, které se stabilitou výsledků zabývají. I když těch opravdu dlouhodobých není až zase tolik, tak jejich závěry jsou jednoznačné.

5leté, 7leté i 10leté sledování neprokázalo návrat dioptrií větší než 0,25 dioptrie.

Pokud dochází ke zhoršení vidění, je to vlivem nárůstu dioptrií nových, které ovšem nebývá nijak velké a hlavně tzv. jedete od nuly a málo kdo nosí kvůli 0,75 dioptrii brýle. Navíc laserovou operaci je dnes díky precizním technologiím možné ve většině případů bezpečně provést i vícekrát za život.

Špatně změřené dioptrie před operací očí

Pokud ovšem nejsou dioptrie před operací dobře změřeny nebo máte-li velmi vysokou vadu, může dojít k velmi malému pooperačnímu zbytku dioptrií. Obvykle okolo 0,5 – 0,75 dioptrie. Ale to je vidět do 3 měsíců od operace a nejedná se o návrat dioptrií, ale o zbytek těch původních. V drtivé většině případů se to řeší doplňujícím zákrokem, za který byste neměli platit.

Dvakrát měř, jednou řež…

Můžeme tedy shrnout, že komplikace femto LASIKU jsou velmi vzácné, nezávažné a dioptrický výsledek je stabilní.

Nicméně aby tomu tak mohlo být, je zásadní velmi precizní a podrobné vyšetření před operací. Přesné změření dioptrií, vyloučení všech možných kontraindikací, vyšetření a případná stabilizace slzného filmu před operací mají zásadní vliv na pooperační hojení, kvalitu vidění a celkový výsledek operace.

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Reference:
Femtosecond-assisted laser in situ keratomileusis for high myopia correction: Long-term follow-up outcomes. Alfredo Vega-Estrada and Jorge L Alio, European Journal of Ophthalmology Volume 30, Issue 3 2020 May; 30(3):446-454
Five-year outcomes of small-incision lenticule extraction vs femtosecond laser–assisted laser in situ keratomileusis: a contralateral eye study, Aygün, Beril Tülü MD et al.; Journal of Cataract and Refractive Surgery 46(3):p 403-409, March 2020
Seven-year follow-up of LASIK for moderate to severe myopia Zhaoqiang Liu et al., Journal of Refractive Surgery . 2008 Nov;24(9):935-40
Long Term Follow-Up Safety and Effectiveness of Myopia Refractive Surgery, Gracia Castro-Luna et al. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17(23), 8729
Short-term complications of femtosecond laser–assisted laser in situ keratomileusis cuts: Review of 1210 consecutive cases Kohnen, Thomas et al.; Journal of Cataract and Refractive Surgery. 42:p 1797–1803, December 2016
Intraoperative flap-related complications in FemtoLASIK surgeries performed with Visumax® femtosecond laser: A ten-year Romanian experience, Bogdana Tăbăcaru et al., Experimental and Therapeutic Medicine 2020 Sep; 20(3): 2529–2535
Femtosecond Lasers for LASIK Flap Creation A Report by the American Academy of Ophthalmology Ayad A. Farjo, MD et al., Ophthalmology 2013;120:e5–e20
Tento článek je z kategorie:Laserová operace Oční vady

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Monovision metoda korekce očí. Vše co potřebujete vědět od A do Z

Jak funguje korekce očí metodou monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?

Seriál „Fakta a mýty o laserových operacích“ 5. díl

Mám málo dioptrií. Laserová operace očí je riziko a zbytečný zásah do oka! Existuje nějaká hranice, kdy už má smysl přemýšlet o operaci?

Seriál „Fakta a mýty o laserových operacích“ 4. díl

Je lepší počkat s laserovou operací až budete mít děti? Dochází vlivem těhotenství a porodu ke zhoršování dioptrií?