MUDr. Vladimír Chodura - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Vladimír Chodura

primář a manažer oční kliniky Lexum v Českých Budějovicích a vedoucí lékař Centra refrakční a laserové chirurgie

MUDr. Vladimír Chodura vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Plzni. 

Po ukončení studia začal pracovat v Nemocnici v Českých Budějovicích jako oční lékař. V roce 1997 získal atestaci I. stupně v oboru očního lékařství. 

Specializuje se na glaukomatologii a problematiku sicca syndromu. 

Roku 2002 absolvoval stáž v Holandsku v Rotterdamu na Oční klinice Erasmus MC. Od roku 2006 se specializuje na refrakční chirurgii, zejména na laserové operace dioptrických vad metodou LASIK. 

Do jeho přednáškové a publikační činnosti spadají přednášky a původní práce zveřejněné v odborném časopise, zejména na téma konduktivní keratoplastika (CK), Sicca syndrom a Glaukom. 

MUDr. Vladimír Chodura je členem 

  • České oftalmologické společnosti (ČOS), 
  • České glaukomové společnosti (ČGS), 
  • České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH), 
  • Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ESCRS) a 
  • České lékařské komory.