MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D.

lékařka na oční klinice Lexum v Praze

MUDr. Magdalena Vokrojová vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působila na na Oční klinice FNKV a 3. LF UK. 
Specializuje se na 

  • problematiku onemocnění předního segmentu oka, 
  • refrakční a kataraktovou chirurgii, 
  • zabývá se také ultrazvukovou diagnostikou oka. 

Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a přednášek pojednávajících o problematice onemocnění předního segmentu a ultrazvukové diagnostice. 

Je členkou 

  • České oftalmologické společnosti (ČOS), 
  • České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH), 
  • Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ESCRS) a 
  • Mezinárodní společnosti standardizované echografie (SIDUO).