MUDr. Urania Tavandzi - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Urania Tavandzi

lékařka Centra refrakční a laserové chirurgie na oční klinice Lexum v Ostravě

MUDr. Urania Tavandzi je primářkou Centra laserové a refrakční chirurgie oční kliniky v Ostravě. 

Je specialistkou v oboru 

refrakčních vad a transplantace rohovky

V současnosti se nejvíce zabývá 

  • transplantacemi rohovky, 
  • operativou šedého zákalu, 
  • refrakční laserovou chirurgií a 
  • léčbou keratokonu. 

V rámci svého působení v týmu na molekulární biologii při Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se věnovala transplantaci rohovky pro vědecké účely, primárně zaměřené na nové postupy, technologie a trendy v této důležité oblasti, např. transplantaci limbálních buněk. 

V současné době MUDr. Tavandzi vyučuje na PřF UP v Olomouci, věnuje se přednáškové a publikační činnosti. 

Je členkou České oftalmologické společnosti, České transplantační společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, České lékařské komory a České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie.