MUDr. Petr Ňukovič - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Petr Ňukovič

lékař oční kliniky Lexum Praha Modřany a oční ambulance v Mladé Boleslavi

MUDr. Petr Ňukovič vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. V roce 2017 byl součástí programu Erasmus na Padovské univerzitě v Itálii.

Ve všeobecné ambulanci oční kliniky Lexum působí od roku 2021.

Absolvoval stáž na Oční klinice 1. LF UK a VFN v Praze, pravidelně se účastní odborných kongresů, seminářů a vzdělávacích akcí.