Léčba věkem podmíněné makulární degenerace - Síť očních klinik Lexum
Léčba věkem podmíněné makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je závažné onemocnění očí, které postihuje zejména starší osoby. Je hlavní příčinou slepoty a poškození zraku v Evropě. Klíčové je proto odhalit onemocnění včas a zahájit jeho léčbu co nejdříve. Na očních klinikách Lexum je léčba VPMD hrazena všemi tuzemskými zdravotními pojišťovnami.

Chci se objednat

Biologická léčba VPMD na očních klinikách Lexum

U léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace je rozhodující její včasné zahájení, jinak hrozí pacientovi závažné poškození zraku. Samotný zákrok je prakticky bezbolestný. Vyžaduje ale úzkou spolupráci pacienta a ošetřujících lékařů.

Při splnění podmínek je hrazená ze zdravotního pojištění. Biologická léčba vlhké formy VPMD probíhá v Aplikačních centrech očních klinik Lexum v Praze Budějovická, Praze Modřanech, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a Táboře v krátkých objednacích termínech.

S léčbou onemocnění sítnice máme na očních klinikách Lexum mnohaleté zkušenosti. Od roku 2006, kdy jsme jako první v České republice zahájili léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, jsme již pomohli tisícům pacientů. Podílíme se také na klinických studiích nových léků. Máme tak vlastní zkušenosti i s novinkami v této oblasti léčby.

Kromě léčby VPMD na našich klinikách léčíme také další onemocnění sítnice a sklivce. Např. odchlípení sítnice, diabetickou retinopatii, sklivcové zákaly, nemoci sítnice a vitreoretinálního rozhraní.

Proč si zvolit pro léčbu VPMD oční kliniku LEXUM?

 • Léčba VPMD je na našich klinikách hrazená všemi tuzemskými zdravotními pojišťovnami.
 • Máme krátké objednací termíny na vyšetření i aplikaci.
 • Provedli jsme již tisíce úspěšných zákroků léčby VPMD.
 • Zakládáme si na nadstandardní péči s moderním technologickým a přístrojovým zázemím.
 • Máme zkušený a stabilní tým očních specialistů.
 • Poskytujeme komplexní oční péči napříč sítí očních klinik Lexum.

Co je věkem podmíněná makulární degenerace?

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je závažné onemocnění očí, které může vést až k rychlé a závažné poruše zraku.

Makulární degenerace postihuje centrální část sítnice oka – tzv. žlutou skvrnu (makulu). Při jejím poškození je pro pacienta obtížné rozlišovat detaily. To se často projevuje např. při čtení nebo luštění křížovky. Pacient těžko rozpoznává známé tváře nebo například nedokáže přečíst číslo autobusu. Toto onemocnění postupuje zpravidla rychle, proto je pro jeho úspěšnou léčbu klíčové včasné rozpoznání a zahájení léčby.

*Nemoc se vyskytuje nejčastěji u osob starších 65 let, ale může se objevit už i dříve.

Suchá forma VPMD postihuje zhruba 90 % pacientů. U přibližně 10 % z nich dochází k výrazné ztrátě zraku. Tato forma makulární degenerace se projevuje zánikem světločivných a pigmentových buněk sítnice s následným vznikem výpadku v centru zorného pole. Typickým projevem je nahromadění patologických tělísek nazývaných „drúzy“ v hloubce sítnice. Sítnice se časem ztenčuje, odumírá a ztrácí svoji funkci. Zraková ostrost, a tím schopnost vidět detaily, se tak zhoršují pozvolna.

Vlhká forma VPMD postihuje přibližně 10 % pacientů, ale zhruba 90 % z nich bez léčby přijde o použitelný zrak. Při vlhké formě makulární degenerace dochází k abnormálnímu prorůstání nových cév do žluté skvrny (makuly). Cévy propouští tekutinu. Jejím hromaděním vzniká otok makuly a při závažnějším postižení může dojít ke krvácení. Degenerace způsobuje postupné zhoršování centrálního vidění. Žlutá skvrna je těžce narušena a zcela ztrácí svou funkci. Ke ztrátě zraku pak dochází rychle, obvykle během několika týdnů nebo měsíců.

Na našich očních klinikách nabízíme komplexní léčbu makulární degenerace hrazenou zdravotními pojišťovnami. U VPMD hraje velkou roli dědičnost, proto také provádíme u příbuzných pacientů s makulární degenerací genetické testy, které u nich určí pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění.


Příznaky makulární degenerace

VPMD nastupuje obvykle nenápadně a málokdo příznaky sám zpočátku rozezná. Navíc se velmi často vyskytne nejprve jen na jednom oku. Proto je důležité od 40. roku života pravidelně navštěvovat očního lékaře. Ten dokáže rizikové faktory a počínající nemoc včas rozpoznat a doporučí pacienta na specializované pracoviště. V domácích podmínkách si můžete svůj zrak jednoduše otestovat pomocí  Amslerovy mřížky.

Nejčastější projevy VPMD

 • Ztráta ostrého detailního vidění (např. nepoznáte číslo autobusu, nerozeznáte detaily obličeje).
 • Barvy ztrácí na své intenzitě.
 • V zorném poli se objevují našedlá místa.
 • Rovné linie vidíte zvlněné, například při čtení. Písmenka poskakují a vypadávají.
 • Vidíte obrysově, ale dochází ke snížení centrální zrakové ostrosti. Jako kdybyste viděli rám obrazu, nikoli to, co je namalované na plátně.

Otestujte si zrak pomocí Amslerovy mřížky

Máte podezření, že vaši blízcí či přímo Vy trpíte makulární degenerací? Udělejte si jednoduchý a rychlý test pomocí tzv. Amslerovy mřížky. Na ní lze snadno rozeznat deformaci obrazu, zamlžení detailů, rozmazané nebo chybějící body či tmavé skvrny.
Amslerovu mřížku si vytiskněte a umístěte třeba na lednici. Pravidelně tak můžete kontrolovat případný vznik onemocnění.

Jak používat Amslerovu mřížku:

 1. Na Amslerovu mřížku se dívejte vždy jen jedním okem. Pokud používáte brýle na čtení, pak s nimi.
 2. Při dostatečném osvětlení držte mřížku ve vzdálenosti 35-40 cm před očima tak, jako byste chtěli číst.
 3. Zakryjte si jedno oko a zaměřte se na bod ve středu mřížky.
 4. Pozorujte, jestli vidíte všechny čtverce, všechny čtyři rohy mřížky a jestli se mřížka mlží, je rozmazaná, nebo se mění její tvar.
 5. Stejně postupujte u druhého oka.
 6. Pokud na mřížce vidíte změny, zavolejte svému očnímu lékaři nebo na oční kliniku Lexum na tel. 800 22 66 55 a objednejte se na vyšetření sítnice.

Amslerovu mřížku si můžete nechat zaslat e-mailem.

Klikněte na zde, mřížka se zvětší v novém okně a můžete si ji vytisknout

Například takto může vypadat porušené vidění:


Jak se léčí makulární degenerace?

Léčba vlhké formy VPMD je dlouhodobá a vyžaduje spolupráci pacienta, jeho očního lékaře a dalších specialistů. Velmi důležité v léčbě vlhké formy VPMD je dodržování termínů aplikací speciálních biologických léků, tzv. anti-VEGF preparátů. Tyto léky mají za úkol potlačit nežádoucí růst nových cév v oblasti žluté skvrny (makuly).

Biologická léčba vlhké formy VPMD je pro pacienty, kteří splňují podmínky, hrazená českými zdravotními pojišťovnami. Pacienti, kteří podmínky nesplní, mají možnost si léčbu uhradit sami (viz ceník). Vzhledem k závažnosti a rychlé progresi tohoto onemocnění můžete na očních klinikách Lexum počítat s krátkými objednacími lhůtami a s garancí optimálního léčebného schématu.

V případě suché formy VPMD aktuálně neexistuje žádná běžně dostupná léčebná možnost. Pacientům s výraznými projevy suché formy VPMD doporučujeme preventivně užívat podpůrné prostředky, které zpomalují šíření nemoci. Ty si můžete zakoupit v lékárně. Konkrétně se jedná o denní dávku vitaminu C (500 mg), vitaminu E (400 iu), luteinu (10 mg), zeaxanthinu (2 mg), zinku (80 mg) a mědi (2 mg).


Průběh léčby vlhké formy VPMD na očních klinikách Lexum

Pokud pacient splňuje veškeré podmínky pro léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou, naplánuje ošetřující lékař biologickou léčbu formou aplikace anti-VEFG léků (injekcí).
V rámci léčby probíhá před každou aplikací kontrolní vyšetření vidění, OCT, případně OCT angio. Následně pak  lékař vyhodnotí průběh dosavadní terapie a určí další léčebný interval aplikací.
Při dobré odezvě na léčbu se intervaly mezi aplikacemi postupně prodlužují až do doby zklidnění a ustálení nálezu.
Pokud se v průběhu léčení ukáže aplikace injekcí jako neúčinná, v léčení se již dále nepokračuje.

Vlastnímu zahájení léčby vlhké formy VPMD předchází na očních klinikách Lexum podrobné vstupní vyšetření.

 • Oční lékař prohlédne vaše oční pozadí a posoudí jeho změny.
 • Nitrooční nález je lépe patrný při rozšířené zornici, čehož docílíme použitím kapek do očí, tzv. rozkapáním.
 • Při specializovaném vyšetření se často také používá fotografie sítnice.
 • Velmi důležitým vyšetřením je OCT (Optická koherenční tomografie), které poskytuje detailní vyšetření vrstev sítnice a je důležité pro hodnocení vývoje nálezu v čase.
 • Abychom zjistili i detailní stav drobného cévního řečiště a odhalili tak nemoc včas, používáme speciální moderní přístroj OCT angio . Toto přesnější vyšetření nám umožňuje vidět, jak nově tvořené cévy vypadají, zda mizí, nebo naopak přibývají, jak zabírá stanovená léčba a zda je účinná.
 • Vyšetření OCT angio je bezbolestné a je volitelné. Není však hrazeno zdravotním pojištěním a jeho cena je 1 300 Kč za obě oči.

V nejasných případech lze také použít jinou zobrazovací metodu, fluorescenční angiografii.

Pacienti jsou vyšetřováni před každou aplikací léku také pomocí čtení písmen na tzv. ETDRS optotypu (tabulce).

Snažíme se léčbu zahájit co nejdříve, aby nedocházelo ke zhoršení zraku. Proto Vám již zpravidla během prvního vyšetření aplikujeme do oka první dávku anti-VEGF léku (injekci). Aplikace probíhá rychle. Někteří pacienti subjektivně tvrdí, že to „zatlačí a malinko zabolí“, ale většinou a objektivně prakticky nic nepociťují. Aplikace léku trvá jen pár minut, celkově s předcházejícími vyšetřeními však na klinice strávíte 2-3 hodiny.


Prevence makulární degenerace

Prevence makulární degenerace
U věkem podmíněné makulární degenerace známe dědičné rizikové faktory. Pokud máte ve své rodině předka, který trpí makulární degenerací, je zvýšená šance, že se u vás VPMD projeví také.

Na našich klinikách provádíme genetické testy, které u příbuzných pacientů s VPMD stanoví pravděpodobnost vzniku makulární degenerace. S výsledky testu získáte i návrh, jak onemocnění předcházet. Cena tohoto vyšetření je 2 500 Kč.

Zvýšené riziko vzniku makulární degenerace máte, pokud:

 • jste kuřák cigaret
 • v nadměrné míře konzumujete potraviny bohaté na nasycené tuky
 • máte nadváhu nebo zvýšenou hladinu cholesterolu
 • máte neléčený vysoký krevní tlak
 • máte problémy se srdcem
 • máte projevy tohoto onemocnění v rodině

Vzniku onemocnění můžete předejít dodržováním zdravého životního stylu včetně vyvážené stravy bohaté na vitaminy, minerály a stopové prvky. Neměli byste kouřit a mít nadváhu. Je vhodné si chránit oči před slunečním zářením používáním slunečních brýlí.

Cena

pro pojištěnce pro samoplátce

Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření je komplexní předoperační přístrojové a lékařské vyšetření pro obě oči. Toto vyšetření má platnost 2 týdny. Po uplynutí této doby je nutné vyšetření opakovat. hrazeno pojišťovnou 4 900 Kč

OCT angiografie

Angiografická optická koherenční tomografie dokáže odhalit oční onemocnění v počátečním stádiu, kdy ještě žádné příznaky onemocnění pacient nemusí pociťovat. Díky tomu lze zahájit léčbu včas, a předejít tak nevratnému poškození zraku. Zjišťuje detailní stav cévního řečiště. Toto přesnější vyšetření nám umožňuje vidět, jak cévy vypadají, zda mizí nebo naopak rostou, jak zabírá stanovená léčba a zda je účinná. Vyšetření je bezbolestné, je volitelné a není hrazeno ze zdravotního pojištění. 650 Kč/oko 650 Kč/oko

Aplikace nitrooční injekce (dle zvoleného přípravku)

Aplikace je hrazená z pojištění pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven, kteří splňují podmínky aplikace.

*Cena pro pacienty, kteří nesplňují kritéria zdravotních pojišťoven pro aplikaci.

hrazeno pojišťovnou od 10 339 Kč/oko*

Genetický test na riziko vzniku podmíněné makulární degenerace (VPMD)

Genetický test se provádí z izolované DNA, která se získává stěrem z bukální sliznice (stěr buněk sliznice v ústech). 2 500 Kč 2 500 Kč

Ceny jsou platné od 1. 7. 2023 na očních klinikách Lexum v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a v Táboře.

Ceník ke stažení v pdf


Zkušenosti klientů

Jsem velmi spokojena s přístupem všech pracovníků oční kliniky Lexum, jak pracovnic na recepci, tak odborných zdravotnických pracovníků, včetně lékařek. […]

Zobrazit více

Daňa Hauserová

Daňa Hauserová

Po prvních dvou aplikacích nové biologické léčby VPMD cítím výrazně zlepšení vidění. Děkuji týmu pana docenta Hejska, který mě léčí. […]

Zobrazit více

Martin Kraft

Martin Kraft

Technik

Vážení, dovolte mi, abych vám poděkovala za vzornou péči, kterou jste mi věnovali v posledních letech, když jste mi zachraňovali […]

Zobrazit více

Olga Šeredová

Olga Šeredová

Kliniky pro vaši léčbu