Antonín Pařízek - Síť očních klinik Lexum
Antonín Pařízek
Jsem porodník a pro každého lékaře chirurgického oboru je dobrý zrak neodmyslitelnou součástí profesního ...

23. ledna 2024

Jsem porodník a pro každého lékaře chirurgického oboru je dobrý zrak neodmyslitelnou součástí profesního života. 
Bez předchozích problémů jsem začal ve svých 35 letech neostře vidět. Vyšetření očí moje stesky potvrdilo. Začal jsem trpět chorobou rohovek, astigmatismem. Funkce rohovek se však stále zhoršovala. Korekce brýlemi se stávala postupem doby, i přes stále častější výměnu silnější optiky, čím dále tím více nedostačující. Nakonec se mi dostalo z hlediska mého povolání zdrcující informace. Rohovky obou očí jsou natolik deformované (astigmatismus přešel do dalšího stádia, vznikl keratokonus), že korekce zraku brýlemi bude jednou provždy nedokonalá. Dostal jsem na výběr již jen dvě možnosti – tvrdé, umělohmotné kontaktní čočky a nebo transplantace rohovek. Představa, že bych měl podstoupit operační zákrok pro náhradu rohovek, ve mně vzbuzovala obavy. Nespočívaly ani tak v pochybnostech o technickém vyřešení mého problému, ale spíše zdali operační zákrok skutečně obnoví ztracenou funkci mé rohovkové tkáně. Proto jsem se rozhodl nejprve pro konzervativní postup. 
Přejdu těžkosti z nutných vyšetření, několika měsíčního čekání na tvrdé čočky, které se musí na míru pacienta vyrábět v zahraničí. Samotný život s tvrdými čočkami by mohl být námětem na horor nebo spíše návod k mučení. Již nácvik techniky jejich nasazování a počáteční přivykání na cizí těleso v očích zabere průměrně citlivému jedinci několik týdnů, ne-li měsíců času. Při keratokonu je pohled na svět bez této náhrady více než rozmazaný a člověk má bez nadsázky pocit tupce. A vůbec pacientovi nepomáhá uklidňování oftalmologů, že tato vada více postihuje lidi s vyšším IQ, kteří jsou častěji vystavováni duševnímu náporu a stresům. 
Z pohledu nezúčastěného individua přinášelo nošení tvrdých kontaktních čoček až komické situace, pro zúčastěného pak chvíle bezmoci a zoufalství. Osobně jsem např. jednu čočku ztratil během porodnického kongresu na hotelovém pokoji poblíž severního polárního kruhu ve finském Oulu, další mi na mém lékařském pokoji omylem rozšlápnul kolega do koberce. Dále například prudké slunce, vítr a prach jsou pro člověka s touto oční protézou nepřekonatelný problém. Pobyt na pláži nebo plavání s tvrdými čočkami připomíná vše, jen ne čas strávený na zotavenou. Až půlroční čekání na výrobu tvrdých čoček a poměrně vysoká cena (minimální účast zdravotními pojišťovnami je zavrženíhodná skutečnost) jen dál zesilovaly obavy a strach o ztrátu drahocenné umělé hmoty. Obtížné je vysvětlit, jaké svízele potkávají porodníka v nočních službách, kdy bylo nutné alespoň na čas čočky odložit. Telefon pak oznamující, bez ohledu na únavu očí, akutní porodnickou situaci, nejčastěji císařský řez znamenal hotové trauma, ve spěchu a za pokojového osvětlení čočky okamžitě nasadit, běžet na operační sál a soustředěně a s dobrým visem pracovat. 
V noci tvrdé čočky unaveným očím vůbec neprospívaly. Vedle řezání a bolesti se v nočních hodinách visus zhoršoval. A tak jsem se po mnoha letech trápení s tvrdými čočkami rozhodl k pro mne zásadnímu rozhodnutí. Podrobil jsem se transplantaci rohovky u více postiženého oka.
Vybral jsem si nejlepšího operatéra v České republice. Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. má však nejen neskutečně šikovné ruce, ale i nadmíru bohaté zkušenosti. Je téměř dokonalý svým profesionálním a přitom vrcholně empatickým přístupem k pacientům. Transplantace mé první rohovky se bez komplikací zdařila. Dva roky po operaci se odstraňuje z oka steh. Pak bylo třeba ještě štěp upravit laserem. Obrátil jsem se na oční kliniku Lexum. Ambulantní laserový zákrok učinil v mém osobním i profesním životě zásadní mezník. Operovaným okem opět dokonale vidím, a to nejenže bez korekce tvrdé čočky, ale dokonce i bez použití brýlí. 
Velkým poučením pro mne bylo i seznámení s oční klinikou Lexum. Toto personálně i technicky stále se rozvíjející zdravotnické zařízení se podle mého názoru dostalo na nejvyšší evropskou úroveň. Spojení vysokého duševního potenciálu lékařů, zdravotních sester s umem managerů, jako je tomu v Evropské oční klinice Lexum, je příkladem úspěšné cesty privatizace českého zdravotnictví. Co více… jako český lékař jsem pyšný na to, jak se rozšiřuje zájem o služby české medicíny i u lidí, co potřebují odbornou pomoc i ve zdravotnicky rozvinutém zahraničí. Evropská oční klinika Lexum skvělým způsobem reprezentuje naši Českou republiku.