Léčba šilhání (strabismus) - Síť očních klinik Lexum
Léčba šilhání (strabismus)

Šilhání neboli strabismus dovede potrápit děti i dospělé. Až 40 % z nás s ním má zkušenosti. Nejde přitom ale jen o kosmetický problém, ale především o poruchu spolupráce očí s poruchou vývoje prostorového vidění. Na očních klinikách LEXUM řešíme šilhání u dospělých pomocí unikátní techniky nastavitelných stehů. U dětí používáme konzervativní metodu.

Chci se objednat

Léčba šilhání na očních klinikách Lexum

Na základě komplexního vstupního vyšetření jsme schopni rozhodnout, zda je pacient k operaci vhodný a jaký typ operace zvolit. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně. U některých pacientů je řešením strabismu odstranění dioptrií a u jiných je vhodná operace okohybných svalů. Někdy je možné zákroky kombinovat.

Proč si zvolit oční kliniku LEXUM?

  • Máme zkušený a stabilní tým očních specialistů.
  • Zakládáme si na nadstandardní péči a osobním přístupu.
  • Disponujeme nejnovějším technologickým a přístrojovým zázemím.
  • Aplikujeme unikátní způsob léčby šilhavosti pomocí techniky nastavitelných stehů.

Co je šilhání?

Šilhání neboli strabismus je oční vada, při které oči nejsou paralelní, ale jedno oko se odchyluje od rovnoběžného směru. Šilhání významně ovlivňuje prostorové vidění a způsobuje, že mozek musí zpracovávat dva různé obrazy. Jedná se také o kosmetický problém, který může pacienta znevýhodňovat v osobním i pracovním životě. Existuje mnoho typů šilhání. Příčinou jsou dioptrické vady, nervové či svalové postižení, úrazy atd.
Pokud vznikne šilhání v dětství, je dětský mozek natolik plastický, že zvládne jeden obraz potlačit. Utlumením jednoho oka však dochází k vývoji tupozrakosti. U dětských pacientů je proto důležitá včasná diagnostika a zahájení léčby šilhání co nejdříve.
Při zanedbání léčby šilhání může dojít k trvalé ztrátě zrakové ostrosti a dalším očním komplikacím. V případě, že nově vznikne šilhání v dospělosti, může být spojeno se vznikem dvojitého vidění (diplopie).

Diplopie je jiný výraz pro simultánní vnímání dvou obrazů stejného objektu neboli dvojité vidění. Obraz může být posunut do stran horizontálně, vertikálně i úhlopříčně. Často je to důsledek narušené funkce okohybných svalů. Oči nedokáží správně zacílit na sledovaný objekt.


Šilhání u dětí

Na našich očních klinikách řešíme šilhání u dětí konzervativní cestou. Základem léčby šilhání u dětí je správná korekce dioptrické vady brýlemi. Při zjištění snížené kvality vidění jednoho oka (tupozrakost) je možné tento stav řešit zakrýváním silnějšího oka. Případně ještě doplnit cvičením na ortoptice. Chirurgické řešení šilhání u dětí je vhodné jedině v případě, že dioptrická korekce nesrovná postavení očí. U dětského šilhání je důležité začít řešit problém včas, tedy nejlépe v předškolním věku.


Šilhání u dospělých

U dospělých pacientů využíváme k řešení šilhání metodu nastavitelných stehů, která umožňuje dosáhnout optimálního pooperačního postavení očí a u indikovaných pacientů vyřešit i dvojité vidění. Operace provádíme ve dvou fázích. První část probíhá v celkové anestezii. Trvá zhruba 30–60 minut dle počtu operovaných svalů. Druhá část pak v lokální anestezii a časová náročnost zákroku je přibližně 15 minut. Na základě spolupráce s pacientem lékař povoluje či utahuje stehy tak, aby bylo postavení očí optimální.


Korekce dvojitého vidění (diplopie)

U indikovaných pacientů používáme techniku nastavitelných stehů ke korekci dvojitého vidění (diplopie). Ve druhé fázi operace v lokální anestezii korigujeme postavení očí tak, abychom dvojité vidění minimalizovali.
Pokud je šilhání spojeno s dioptrickou vadou, můžeme ji odstranit pomocí refrakční laserové operace nebo refrakční výměny nitrooční čočky. A poté následuje druhá operace, při které vás zbavíme šilhání.


Šilhání očima odborníka

Přečtěte si rozhovor s MUDr. Věrou Flemrovou, specialistkou v oboru dětské oftalmologie a šilhání

Specialistka v oboru dětské oftalmologie a šilhání MUDr. Věra Flemrová z pražské kliniky Lexum operačně odstraňuje strabismus (šilhání) s využitím techniky nastavitelných stehů. Tato metoda umožňuje povolit nebo utáhnout stehy tak, abychom kosmeticky vyrovnali postavení očí nebo korigovali dvojité vidění.

Od kdy operujete unikátní metodou nastavitelných stehů?
Na klinice Lexum jsem ji zavedla od roku 2006.

Proč se tato metoda používá jen u dospělých pacientů?
V druhé fázi, která je při vědomí, vyžadujeme spolupráci pacienta a toho by dítě bohužel nebylo schopné.

Jak dlouho trvá úprava při vědomí?
Maximálně 15 minut.

A jak to celé probíhá?
Po probuzení z celkové anestezie se asi za hodinu kontroluje pooperační postavení očí. Oko je znecitlivělé kapkami. V případě, že kosmetické postavení očí lze ještě vylepšit nebo má-li pacient dvojité vidění, provedeme ještě korekci postavení povolením nebo utažením stehu. Posun svalu provádíme ideálně v den operace, nebo nejpozději do 48 hodin.

Stehy v oku zůstávají?
Ne, rozpadnou se zhruba do 40 dnů. V té době už je sval plně přirostlý.

Strabismus má více příčin. Lze tuto techniku použít kdykoli?
Ano, tuto techniku je možné použít prakticky u všech typů strabismu. Využívá se především na přímých svalech. Na šikmých svalech, které ovlivňují rotaci oka, se nastavitelné stehy nepoužívají.

Specializujete se jen na tuto techniku?
Využíváme všechny techniky. Podle toho, co vyžaduje konkrétní pacient. Operaci předchází podrobné vyšetření. Na jeho základě se rozhodneme, jestli je pacient k operaci vhodný, jakou operaci a na kolika svalech zvolíme. Cílem je dosáhnout optimálního kosmetického postavení.

Operujete pacienty, kteří byli již v minulosti operováni?
Ano, více než polovina pacientů byla již v minulosti minimálně jednou operovaná. Část pacientů řeší strabismus od dětství. V některých případech došlo po operaci v dětství ke vzniku opačného směru odchylky, tedy např. ze šilhání ven na šilhání dovnitř. Díky metodě nastavitelného stehu toto riziko minimalizujeme.

Kolik operací jste touto technikou dosud provedli?
Máme za sebou více než 2 000 úspěšných operací. Měsíčně operujeme zhruba 10 – 12 pacientů.

Cena

Léčba šilhání dospělí/děti

Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření je komplexní předoperační přístrojové a lékařské vyšetření pro obě oči. Toto vyšetření má platnost 2 měsíce. Po uplynutí této doby je nutné vyšetření opakovat. 3 500 Kč

Operace šilhání

Šilhání u dospělých řešíme unikátní metodou nastavitelných stehů. Operace trvá přibližně 15 minut. Do 2 let od operace má klient v rámci záruky v ceně případné doplňující operace. 34 900 Kč

Kontrola - strabismus

1 500 Kč

Ceny jsou platné od 1. 1. 2023 na očních klinikách Lexum v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a v Táboře.

Ceník ke stažení v pdf


Zkušenosti klientů

Dobrý den, chtěla bych Vaší klinice, MUDr. Věře Flemrové a jejímu skvělému týmu moc poděkovat.  Podstoupila jsem u Vás na […]

Zobrazit více

Eliška Kilijánová

Eliška Kilijánová

Na klinice Lexum v Praze jsem úspěšně absolvovala plánovanou operaci obou očí, kterou provedla MUDr. Věra Flemrová. ...

Zobrazit více

Eva Kaplánová

Eva Kaplánová

„Vyšší sebevědomí a pocit, že opravdu vypadám lépe.“ Ing. arch. Hana Kotoučová podstoupila v krátké době ...

Zobrazit více

Hana Kotoučová

Hana Kotoučová

Architektka

Kliniky pro vaši léčbu