Zásady použití cookies - Síť očních klinik Lexum
Zásady použití cookies

Účelem tohoto dokumentu je vysvětlení práce LEXUM s cookies a jinými obdobnými technologiemi. Zároveň tímto dokumentem informujeme o zpracování osobních údajů při využití cookies.

Obecné informace


Provozovatelem webu a správcem osobních údajů je společnost Lexum a.s., IČ: 28398238, sídlem Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14318 („LEXUM“).

Každý návštěvník webu je povinen si tyto informace přečíst a v případě, že má jakékoliv dotazy či obsahu dokumentu nerozumí, kontaktuje LEXUM na kontaktech výše.

Přehled cookies používaných na webu lexum.cz


Pokud navštívíte náš web anebo účet na sociální síti, ukládáme některé nezbytné údaje jako síťové identifikátory k zajištění funkcí webu. Provozovatelem webu je správce a při provozu využívá rovněž soubory cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který náš web odesílá do Vašeho prohlížeče a umožňuje zaznamenávat potřebné informace (např. nastavení, jazyk, předvyplněné formuláře či statistiky návštěv).

Web využívá tyto druhy cookies:

 • Nezbytné technické cookies (typ 1) – zajišťují funkce, bez nichž není možné web používat;
 • Analytické (výkonové) cookies (typ 2) – uchovávají již poskytnuté informace a zjednodušují tak používání webu, slouží také k zjištění návštěv a pohybů na webu (hromadných způsobem);
 • Cookies marketingové (typ 3) – slouží k analýze chování návštěvníků, k zobrazování relevantní reklamy a jsou typicky zajištěny třetí osobou.

Cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, a to změnou nastavení ve Správě preferencí, které naleznete v zápatí.

Cookies je možné také kontrolovat nastavením webového prohlížeče, kde je možné také cookies mazat – více viz funkce „Nápověda“ ve Vašem prohlížeči.

K odmítnutí cookies a zjištění více informací mohou být také využity dostupné nástroje vytvořené v rámci samoregulačních aktivit různých subjektů, například http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

„visitSession“ (typ 1)

 • Účel: Náhodně vygenerovaný identifikátor aktuální návštěvy pro identifikování při odesílání formulářů;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa;
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy;
 • Doba uložení: 2 hodiny.

„userSession“ (typ 1)

 • Účel: Náhodně vygenerovaný identifikátor návštěvníka pro identifikování při odesílání formulářů;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa;
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy;
 • Doba uložení: 1 rok.

„newsletterPopUp“ (typ 1)

 • Účel: zobrazení vyskakovacího okna pro vyplnění e-mailové adresy k obdržení newsletteru, okno je možné odstranit křížkem, vyplnění adresy není povinné;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa;
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy;
 • Doba uložení: 1 rok.

„eu-cookie“ (typ 1)

 • Účel: využití pro uchování potvrzení o užívání cookies webem;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, údaj o přijetí informace;
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy;
 • Doba uložení: 1 rok.

„adroll_consent_params“ (typ 1)

 • Účel: ukládá vaše rozhodnutí o souhlasu ohledně zpracování dat;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, informace o rozhodnutí;
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy;
 • Příjemci: NextRoll, Inc. 2300 Harrison Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94110 United States;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 24 hodin;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://www.nextroll.com/terms.

„requestVerificationToken“ (typ 1)

 • Účel: zabezpečení webových stránek, cookies slouží k obraně proti „Cross-Site Request Forgery“ útokům;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, údaje týkající se útoků;
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy;
 • Doba uložení: do zavření webu.

„ga“ Google Analytics (typ 2)

 • Účel: Slouží k rozpoznání uživatele pro měření návštěvnosti;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, druh zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas;
 • Příjemci: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 2 roky;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/.

„gat“ Google Analytics (typ 2)

 • Účel: Používá se k omezení počtu žádostí, neobsahuje žádné informace o uživateli;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, druh zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas;
 • Příjemci: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 1 minuta;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/.

„gid“ Google Analytics (typ 2)

 • Účel: Slouží k rozpoznání uživatele ze statistických důvodů;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, druh zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas;
 • Příjemci: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 1 den;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/.

Facebook Pixel „fbp“ (typ 3)

 • Účel: Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: síťové údaje, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat;
 • Příjemci: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 2 měsíce;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://www.facebook.com/legal/terms.

Microsoft Bing Ads „uetsid“ (typ 3)

 • Účel: Sledovací cookie Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking, slouží k zobrazování relevantní reklamy;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, zobrazené položky;
 • Právní základ zpracování: souhlas, který může být kdykoliv odvolán;
 • Příjemci: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko;
 • Doba uložení: 1 den;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://www.microsoft.com/cs-cz/servicesagreement/.

„UTM cookies “ (typ 3)

 • Účel: při našich marketingových kampaních zjišťujeme, z jaké adresy se uživatelé dostali na náš web, díky tomu můžeme zjistit, které kampaně byly užitečné a které nikoliv. Tyto cookies nejsou určeny k Vaší osobní identifikaci, ale obvykle nám sdělují počet zobrazení, umístění a poslední zobrazení a případnou informaci o odmítnutí – označení, že si již uživatel zařízení nepřeje být oslovován.
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, zdrojová stránka, imprese (zobrazení), frekvence (četnost), umístění a poslední zobrazení, údaj o odmítnutí, statistické údaje.
 • Právní základ zpracování: souhlas, který může být kdykoliv odvolán;
 • Příjemci: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 2 dny;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Závěrečné informace


Tato informace může být kdykoliv v případě potřeby změněna. Návštěvník webu je povinen sledovat nové verze tohoto dokumentu dle poslední aktualizace. Změna je účinná zveřejněním nové verze.

Poslední aktualizace: leden 2022