Zásady použití cookies - Síť očních klinik Lexum
Zásady použití cookies

Účelem tohoto dokumentu je vysvětlení práce LEXUM s cookies a jinými obdobnými technologiemi. Zároveň tímto dokumentem informujeme o zpracování osobních údajů při využití cookies.

Provozovatel webu a kontakty


Provozovatelem webu a správcem osobních údajů je společnost Lexum a.s., IČ: 28398238, sídlem Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14318 („LEXUM“).

Každý návštěvník webu je povinen si tyto informace přečíst a v případě, že má jakékoliv dotazy či obsahu dokumentu nerozumí, kontaktuje LEXUM na kontaktech výše.

Obecné informace o cookies a jejich nastavení


Pokud navštívíte náš web anebo účet na sociální síti, ukládáme některé nezbytné údaje jako síťové identifikátory k zajištění funkcí webu. Provozovatelem webu je správce a při provozu využívá rovněž soubory cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který náš web odesílá do Vašeho prohlížeče a umožňuje zaznamenávat potřebné informace (např. nastavení, jazyk, předvyplněné formuláře či statistiky návštěv).

Web využívá tyto druhy cookies:

 • Nutné cookies (typ 1) – jedná se o nezbytné technické cookies, které zajišťují funkce, bez nichž není možné web používat;
 • Statistické cookies (typ 2) – jedná se o tzv. analytické (výkonové) cookies, které uchovávají již poskytnuté informace a zjednodušují tak používání webu, slouží také k zjištění návštěv a pohybů na webu (typicky hromadným statistickým způsobem); Tyto cookies pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a neobsahují žádné identifikační anebo kontaktní údaje. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku;
 • Marketingové cookies (typ 3) – tyto nástroje slouží k analýze chování návštěvníků, k zobrazování relevantní reklamy a jsou typicky zajištěny třetí osobou. Pokud je udělen souhlas, cookies mohou sbírat vybrané informace pro reklamní účely. Pokud nám udělíte souhlas, mohou být informace získané prostřednictvím cookies využity třetí stranou (například Google, Facebook či Seznam) pro reklamní účely. Účelem je zobrazování reklamy. K informacím mohou třetí strany přistupovat ze zemí mimo EU;
 • Cookies pro zobrazení reklamy na míru uživateli – pokud je udělen souhlas, marketingové cookies jsou využity na míru daného uživatele, tedy dochází k zobrazení reklamy dle zjištěných preferencí, zájmů a aktivit pro každého uživatele odlišně. Pokud nám udělíte tento souhlas, mohou tedy být informace získané prostřednictvím cookies využity pro remarketing, což je zobrazení reklamy na míru uživateli, a to například dle navštívených stránek, zjištěných zájmů apod. Účelem je personalizace reklamy a využití remarketingových nástrojů. Ke zobrazení reklamy pak dochází u každého uživatele odlišně.

Při udělení souhlasu a kdykoliv poté máte možnost upravit Vaše cookies volby takto:

Nutné cookies jsou vždy zapnuté a uživatel nemůže tuto volbu změnit. V případě, že si uživatel nepřeje používání těchto nástrojů nutných pro zobrazení webu, opustí, resp. nenavštíví webové stránky.

Ostatní cookies (vyjma těch nutných) mohou být kdykoliv odmítnuty, a to i po udělení souhlasu změnou nastavení, které naleznete v zápatí „Změna nastavení cookies“.

Cookies je možné také kontrolovat nastavením webového prohlížeče, kde je možné také cookies mazat – více viz funkce „Nápověda“ ve Vašem prohlížeči.

K odmítnutí cookies a zjištění více informací mohou být také využity dostupné nástroje vytvořené v rámci samoregulačních aktivit různých subjektů, například http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Podle toho, zda a jaký souhlas nám udělíte, můžeme využít nástroje, které jsou podrobně popsány níže. Podrobné informace o právech, správci osobních údajů a jeho kontaktech a další důležité informace týkající se zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

1) Nutné cookies

Cookies pro zjištění a uchování souhlasu „CookieConsent“ (typ 1)

 • Účel: využití pro uchování potvrzení o užívání cookies webem. CookieConsent ukládá stav souhlasu uživatele s cookies pro aktuální doménu;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, síťové identifikátory, logy;
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy, oprávněný zájem, proti oprávněnému zájmu je možné podat námitky;
 • Příjemci: zpracovatelé v kategoriích poskytovatelů IT služeb, marketingových služeb, právní poradci/auditoři/daňový poradci;
 • Doba uložení: 1 rok.

Google „google test_cookie, rc::“ (typ 1)

 • Účel: Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies, a také se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, síťové identifikátory, logy;
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy, oprávněný zájem, proti oprávněnému zájmu je možné podat námitky;
 • Příjemci: hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Irsko.; příjemci: Google Inc., USA; zpracovatelé v kategoriích poskytovatelů IT služeb, marketingových služeb, právní poradci/auditoři/daňový poradci;
 • Doba uložení: 1 den;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/.

2) Statistické cookies

Google Analytics „_ga“, „_ga_#“, „_dc_gtm_UA-#“, „_gid“ (typ 2)

 • Účel: Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. Používá je Google Analytics ke shromažďování údajů o tom, kolikrát uživatel navštívil web, a také o datech první a poslední návštěvy. Používá se Správcem značek Google k řízení načítání značky skriptu Google Analytics. Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, druh zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat v nastavení;
 • Příjemci: hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Irsko.; příjemci: Google Inc., USA; zpracovatelé v kategoriích poskytovatelů IT služeb, marketingových služeb, právní poradci/auditoři/daňový poradci;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 2 roky;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/.
  LinkedIn „AnalyticsSyncHistory“ (typ 2)
 • Účel: nástroj používáme pro zobrazování přizpůsobené reklamy na míru uživateli v rámci této sociální sítě;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, druh zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat v nastavení;
 • Příjemci: hlavní poskytovatel služby: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Ireland; příjemci: LinkedIn Corporation, USA; zpracovatelé v kategoriích poskytovatelů IT služeb, marketingových služeb, právní poradci/auditoři/daňový poradci;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 2 roky;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://cz.linkedin.com/legal/cookie-policy.

3) Marketingové cookies

Meta Platforms, Inc (typ 3)

 • Účel: Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran; Nástroj tedy zjišťuje, jak se uživatel dostal na web registrací své poslední URL adresy;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: síťové údaje, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat v nastavení;
 • Příjemci: Facebook Inc., USA; zpracovatelé v kategoriích poskytovatelů IT služeb, marketingových služeb, právní poradci/auditoři/daňový poradci;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: 3 měsíce;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://www.facebook.com/legal/terms.

„Google “ (typ 3)

 • Účel: při našich marketingových kampaních zjišťujeme, z jaké adresy se uživatelé dostali na náš web, díky tomu můžeme zjistit, které kampaně byly užitečné a které nikoliv. Tyto cookies nejsou určeny k Vaší osobní identifikaci, ale obvykle nám sdělují počet zobrazení, umístění a poslední zobrazení a případnou informaci o odmítnutí – označení, že si již uživatel zařízení nepřeje být oslovován. Nástroje slouží pro zobrazení relevantní reklamy dle chování uživatele a také pro statistické údaje o chování uživatelů pro zobrazení relevantní reklamy. Mimo jiné jsou shromažďovány data z více webových stránek, tyto jsou propojovány a využity pro opakované zobrazení prohlížených stránek, zobrazení relevantní reklamy na míru uživatele a pro statistické účely;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: IP adresa, zdrojová stránka, imprese (zobrazení), frekvence (četnost), umístění a poslední zobrazení, údaj o odmítnutí, statistické údaje;
 • Právní základ zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat v nastavení;
 • Příjemci: hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Irsko.; příjemci: Google Inc., USA; zpracovatelé v kategoriích poskytovatelů IT služeb, marketingových služeb, právní poradci/auditoři/daňový poradci;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky, případně relevantní rozhodnutí o přiměřené ochraně, které je účinné v době předání;
 • Doba uložení: 1 rok;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://policies.google.com/terms?hl=cs.

„Youtube“ (typ 3)

 • Účel: YouTube je platforma vlastněná společností Google pro hostování a sdílení videí. YouTube shromažďuje uživatelská data prostřednictvím videí vložených do webových stránek, která jsou agregována s profilovými údaji z jiných služeb Google, aby zobrazovala cílenou na míru uživateli přizpůsobenou reklamu návštěvníkům webu na široké škále svých vlastních a jiných webových stránek. Uvedené zahrnuje také funkce pro statistiky zobrazených videí, sledování interakcí uživatele s obsahem a uložené předvolby uživatele;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: síťové údaje, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat v nastavení;
 • Příjemci: hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Irsko.; příjemci: Google Inc., USA; zpracovatelé v kategoriích poskytovatelů IT služeb, marketingových služeb, právní poradci/auditoři/daňový poradci;
 • Předání do třetích zemí: USA, standardní smluvní doložky;
 • Doba uložení: většina údajů je uchována po dobu sezení, údaje o historii prohlížení/interakci/nastavení jsou uchovány trvale, resp. do odvolání souhlasu;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://policies.google.com/terms?hl=cs.
  „Seznam“, „sid cookie“ (typ 3)
 • Účel: nástroj zaznamenává chování a procházení uživatelů na webu a veškerou interakci s aktivními kampaněmi. Používá se pro optimalizaci reklam a efektivní retargeting; sid cookies slouží k zachování stavů uživatelů napříč požadavky stránky, což je následně využito pro zobrazení relevantní reklamy;
 • Kategorie dotčených osobních údajů: síťové údaje, údaje o návštěvě, údaje o prohlížení;
 • Právní základ zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat v nastavení;
 • Příjemci: hlavní poskytovatel služby: Seznam.cz, a.s., Česká republika; zpracovatelé v kategoriích poskytovatelů IT služeb, marketingových služeb, právní poradci/auditoři/daňový poradci;
 • Doba uložení: 30 dní; sid cookies je uložena 1 den;
 • Podmínky příjemce (třetí osoby): https://o.seznam.cz/2609-2/.

Závěrečné informace


Tato informace může být kdykoliv v případě potřeby změněna. Návštěvník webu je povinen sledovat nové verze tohoto dokumentu dle poslední aktualizace. Změna je účinná zveřejněním nové verze.

Poslední aktualizace: květen 2024