Čestmír Šoltys - Síť očních klinik Lexum
Čestmír Šoltys
Rozhodujícím impulsem pro podstoupení zákroku bylo konstatování mého očního lékaře, že mám pokročilý stupeň ...

23. ledna 2024

Rozhodujícím impulsem pro podstoupení zákroku bylo konstatování mého očního lékaře, že mám pokročilý stupeň vaskularizace. K tomuto stavu údajně došlo dlouhodobým nošením kontaktních čoček. Protože jsem byl cca 25 let zvyklý na tento „komfort vidění“, dioptrické brýle mi nikdy neumožnily normální vidění a tak nic jiného nezbývalo, než vzniklou situaci řešit operativně. 
Díky internetu a následně po několika telefonátech s očními lékaři z různých klinik v ČR jsem si vybral Evropskou oční kliniku LEXUM se sídlem v Brně. Bezprostředně po zákroku byly moje pocity přesně takové, jaké mi popisoval operatér před samotným výkonem. Toto je dle mého názoru nejdůležitější fáze z celého procesu, neboť strach má opravdu každý. I já jsem pečlivě pročítal vyjádření pacientů po zákroku a uklidňoval jsem se odbornými informacemi, které jsem dostal od budoucího operatéra. 
Doporučuji všem nerozhodným uchazečům, aby se při předoperačním vyšetření nebáli se zeptat a nechali si vysvětlit veškeré svoje dotazy. Odborný tým je na to připraven. Trpělivě, srozumitelně a s velkým porozuměním vše rád vysvětlí. Mohu všem vzkázat, že vlastní zákrok je doopravdy bezbolestný. Ostré vidění „mých nových očí“ se dostavilo druhý den ráno. Byl jsem jak znovuzrozen. Je to nádherný pocit a pohled na okolní svět. 
S péčí na EOK LEXUM BRNO jsem byl velice spokojený. Ochota všech zaměstnanců a profesionální přístup doktorů byly nad mé očekávání. Už dnes vím, že všichni moji blízcí, kolegové s oční vadou si vyberou k zákroku LEXUM BRNO. Na závěr bych rád poděkoval operatérovi MUDr. J. Ventrubovi, Ph.D.