Irena Dlouhá - Síť očních klinik Lexum
Irena Dlouhá
Vážená paní primářko, pokládám za svou povinnost poděkovat Vaší klinice za péči, kterou jste mně věnovali. Především ...

23. ledna 2024

Vážená paní primářko, pokládám za svou povinnost poděkovat Vaší klinice za péči, kterou jste mně věnovali. Především můj velký dík patří prof. Dr. Rozsívalovi, který mě operoval šedý zákal obou očí (3.6. a 6.7.05) . p. prof. Dr. Krausovi, pí. Dr. Zapletalové, pánům doktorům anesteziologům a všem sestrám, které se mně věnovaly. Podle vyjádření mé oční lékařky pí. Dr. Beránkové jste měli se mnou velkou práci. Přeji mnoho dalších úspěchů!