Michal Zlatohlávek - Síť očních klinik Lexum
Michal Zlatohlávek
Úvodem si dovoluji Vás, všechny pracovníky oční kliniky Lexum, velmi srdečně pozdravit. K napsání jsem byl rozhodnutý, když jsem záhy […]

9. února 2024

Úvodem si dovoluji Vás, všechny pracovníky oční kliniky Lexum, velmi srdečně pozdravit. K napsání jsem byl rozhodnutý, když jsem záhy opustil Vaše středisko.

Chci Vám touto formou všem poděkovat, hlavně za Váš nejenom profesionální, ale také lidský přístup. Každý úsměv, vlídné a uklidňující slovo, odbourával stres (šlo přece jen o zásah velmi citlivého orgánu).

Děkuji tedy jmenovitě panu manažerovi MUDr. Ivanu Stanynecovi a všem jeho asistentům v čase mé operace 15.1. cca v 9 hod, ale také těm, co se mnou prováděli předoperační vyšetření, jako pan primář MUDr. Vladimír Chodura, všem zdravotním sestrám, které bych také rád uvedl jmenovitě, ale na internetovém portálu jsem jejich jména nedohledal. A nemohu zapomenout na milou a vstřícnou sestřičku při vstupu na kliniku.

Navíc mě velmi povzbudili známí, kteří už byli Vašimi pacienty a vyjadřovali se nanejvýš kladně o Vaší klinice. A já se také o tom přesvědčil doslova na vlastní “oči”.

Závěrem Vám přeji mnoho dalších úspěchů ve Vaší odborné práci, spokojené všechny pacienty, sehranost a nadále týmového ducha.

S přátelským pozdravem

Zlatohlávek Michal

V Táboře 23.1.2024