Prof. PhDr. Alena Vališová - Síť očních klinik Lexum
Prof. PhDr. Alena Vališová
Vážení, moc ráda bych poděkovala celému týmu pracovníků oční kliniky LEXUM v Praze 4. Lékařských zákroků jsem se zúčastnila několikrát a […]

9. února 2024

Vážení,

moc ráda bych poděkovala celému týmu pracovníků oční kliniky LEXUM v Praze 4. Lékařských zákroků jsem se zúčastnila několikrát a vždy jsem byla velmi spokojená. Vaši kliniku  jsem si vybrala právě proto, že máte mnoho spokojených klientů  a výborné  profesionální renomé v široké odborné i laické veřejnosti.  Realita na klinice LEXUM však  předčila moje očekávání, jak po stránce odborné, tak i lidské.  Jsem vděčná, že lékařské ošetření mých očí bylo provedeno právě u vás. 

Upřímné poděkování patří za lékařské zákroky paní docentce MUDr. Zuzaně Hlinomazové, Ph.D. i panu MUDr. Zdeňkovi Vaníčkovi. Jejich vysoká profesionalita se odrazila nejen v odborné rovině, ale i v lidském přístupu ke mně jako ke klientce. Sdělovali mi v průběhu zákroku, pro mne jako laikovi,  srozumitelné informace o jednotlivých  krocích operačního postupu. Svým přívětivým, klidným a laskavým přístupem mne oba vždy uklidnili a minimalizovali tak strach, který má jistě před operací každý klient. Rovněž mi podávali s pochopením a ochotou i cenné odborné rady a praktická doporučení. 

Mimořádné poděkování patří paní primářce MUDr. Silvii Zapletalové za její profesionalitu a špičkovou odbornost. Jednotliví pracovníci, lékaři, zdravotní personál i obsluha na recepci působí pod jejím vedením jako sehraný tým. Již při vstupu na recepci oční kliniky LEXUM dýchne na klienty velmi příjemná atmosféra. 

V dnešní době, kdy mnohdy převládají spíše nevstřícné mezilidské vztahy, si nesmírně vážím profesionálního přístupu k nám, klientům. Věřím, že upřímné poděkování a ocenění práce celý tým jistě potěší, i když ne vždy to může být podpořeno finanční  odměnou. 

Mnohokrát děkuji a přeji do budoucna hodně spokojených klientů, tak jako jsem byla po každém odborném zákroku i já. 

S úctou

Prof. PhDr. Alena Vališová