Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

lékařská ředitelka sítě očních klinik Lexum

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová je erudovaným oftalmologem s 25letou praxí. 

Je přední specialistkou na 

  • chirurgickou léčbu šedého zákalu, 
  • nitrooční refrakční chirurgii, 
  • rohovkové transplantace,
  • diagnostiku rohovkových onemocnění, 
  • léčbu keratokonu,
  • oční ultrasonografii. 

Během své odborné kariéry provedla více než 15 000 operací šedého zákalu a 1 200 keratoplastik. 
Věnuje se zavádění nových diagnostických a terapeutických metod do oftalmologie, jako je diagnostika virových infekcí metodou PCR, nebo metoda endoteliální transplantace (DMEK) u degenerativních onemocnění rohovky.  
Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové se paní docentka podílí na pregraduální výuce studentů lékařských oborů. 

  • Je autorkou a spoluautorkou 5 monografií a 2 učebnic. 
  • Publikovala se spolupracovníky 48 prací v odborných časopisech a přednesla více než 260 přednášek na kongresech a sympoziích u nás i v zahraničí. 

Za své publikace byla oceněna cenou prof. Vanýska za nejlepší práci publikovanou lékařem do 35 let a dále několika cenami za nejlepší publikaci v České a Slovenské oftalmologii.  
Zkušenosti a umění doc. MUDr. Zuzany Hlinomazové můžete využít na oční klinice Lexum v Praze a v Brně.