Lékaři očních klinik LEXUM na odborném kurzu v Londýně
Lékaři našich očních klinik patří k předním tuzemským odborníkům v oblasti oftalmologie i proto, že se pravidelně účastní kongresů, seminářů a také zahraničních odborných kurzů, kde získávají cenné poznatky od mezinárodně uznávaných kolegů. 

Publikováno 9. prosince 2019

Lékaři našich očních klinik patří k předním tuzemským odborníkům v oblasti oftalmologie i proto, že se pravidelně účastní kongresů, seminářů a také zahraničních odborných kurzů, kde získávají cenné poznatky od mezinárodně uznávaných kolegů. V polovině listopadu se naši lékaři (primářka MUDr. Silvie Zapletalová, MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D., a MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.) zúčastnili refrakčního kurzu pořádaného London Vision Clinic, pod vedením jednoho z nejvýznamnějších refrakčních chirurgů současnosti profesora Dana Z. Reinsteina, MD.

MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D., primářka MUDr. Silvie Zapletalová, profesor Dan Z. Reinstein a MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D., na refrakčním kurzu v Londýně.

 

"Na očních klinikách LEXUM využíváme špičkové přístrojové vybavení a do praxe průběžně zavádíme nové poznatky z oboru refrakční chirurgie. Velmi si cením možnosti získávat nové vědomosti přímo od skutečných špiček v oboru. Kurz profesora D. Reinsteina se týkal problematiky laserové refrakční chirurgie, zejména metod ReLEx Smile a FemtoLASIK, část kurzu byla věnována metodě PRESBYOND, která patří k současným možnostem řešení presbyopie," říká primářka MUDr. Silvie Zapletalová. 

MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D., během kurzu na London Vision Clinic.

 

Součástí kurzu byly nejen prezentace, ale i wetlab a zajímavá byla také návštěva této renomované londýnské kliniky. "Listopadový kurz London Vision Clinic významně rozšířil naše vědomosti, na této klinice mají velké zkušenosti i s řešením složitějších případů. Za velmi praktickou část kurzu považuji téma psychologie u refrakční operace, včetně zvládání stresu pacienta před zákrokem, důraz na komplexní přípravu, na preciznost provedení operace a na následnou péči o pacienty po laserové operaci," doplnil MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.

MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D., MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D., profesor Renato Ambrósio a primářka MUDr. Silvie Zapletalová během refrakčního kurzu v Londýně.