Lékaři sítě očních klinik Lexum přednášeli na 19. kongresu ČVRS v Mikulově - Síť očních klinik Lexum
Lékaři sítě očních klinik Lexum přednášeli na 19. kongresu ČVRS v Mikulově
Ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 se v kongresovém centru hotelu Galant v Mikulově konal 19. kongres České vitreoretinální společnosti s mezinárodní účastí.

3. prosince 2019

Hlavními tématy sjezdu byly Akutní stavy – traumatologie, Vitreoretinální zánětlivé afekce a Myopie z vitreoretinálního pohledu. Síť očních klinik Lexum byla na kongresu reprezentována šesti přednáškami: MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., primář vitreoretinálního centra oční kliniky Lexum Praha, na kongresu přednesl sdělení Myopická trakční makulopatie a v rámci bloku Názorové duely prezentoval příspěvek Cerkláž již není nutná při operacích amoce. 

Doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, primář vitreoretinálního centra oční kliniky Lexum, prezentoval sdělení Možnosti vitreoretinálního chirurga pro diagnostiku zánětů v zadním segmentu oka, Retino-chorioidektomie pro zaklíněná kovová nitrooční tělesa a v rámci bloku Názorové duely příspěvek Reaktivní režim léčby antiVEGF u VPMD. MUDr. Filip Brázda, rovněž chirurg vitreoretinálního centra naší kliniky, vystoupil s přednáškou Se vzduchem, pod vzduchem.