Lékaři z pražské a brněnské kliniky Lexum se zúčastnili XXII. Kongresu České vitreoretinální společnosti (ČVRS) - Síť očních klinik Lexum
Lékaři z pražské a brněnské kliniky Lexum se zúčastnili XXII. Kongresu České vitreoretinální společnosti (ČVRS)
Kongres se konal již tradičně v Mikulově, zúčastnilo se jej 420 lékařů.

13. prosince 2023

V rámci 3denního programu kongresu byla pro lékaře připravena řada přednášek, týkající se kazuistik a léčebných postupů onemocnění sklivce a sítnice. 

S přednáškou „Amoce se vším všudy“ v rámci sekce Vitreoretinální katastrofy (VR disasters) vystoupil na kongresu pan doktor Filip Brázda. V sekci Kulatý stůl – doporučené postupy pro léčbu diabetické retinopatie a diabetického makulárního edému přednesl pan primář Ivan Fišer dvě kasuistiky na téma „Léčba diabetického makulárního edému“. V rámci sekce Kazuistiky pak pan primář Fišer vystoupil se dvěma kazuistikami – „Cystoidní makulární edém po žilní oklusi sítnice“ a „Cystoidní makulární edém při věkem podmíněné makulární degeneraci“. 

Primář Ivan Fišer
MUDr. Filip Brázda

Kongresu se dále účastnili také lékaři brněnské oční kliniky Lexum – pan doktor Lukáš Kalandra, pan doktor Daniel Autrata a pan doktor Tomáš Jurečka.