LEXUM na 12. ročníku optometristické konference OPTOfest - Síť očních klinik Lexum
LEXUM na 12. ročníku optometristické konference OPTOfest
V sobotu 9. listopadu 2019 proběhl již 12. ročník tradiční optometristické konference OPTOfest 19, který pořádala katedra optiky PřF UP v Olomouci.

22. listopadu 2019

Konference se kromě absolventů oboru optometrie, kteří zde mohou prezentovat výsledky svých bakalářských a diplomových prací, zúčastnila i řada odborníků z oblasti oftalmologie a optiky. Síť očních klinik LEXUM reprezentoval letos na OPTOfestu optometrista Mgr. Petr Langer, který přítomné zaujal přednáškou o fyzikálním principu laserů.

Program letošního OPTOfestu tvořily zajímavé a praktické prezentace, což svědčí o kvalitě výuky a vysoké odbornosti absolventů. „Pestrost programu dokazuje například přednáška o vlivu umělých řas na topografii rohovky, která zaujala především přítomné posluchačky. Obecně tato konference přináší každý rok možnost potkat nové zajímavé odborníky z oboru, ale také setkat se s přáteli a spolužáky, kteří v minulosti absolvovali obor optometrie a předat si tak nejnovější zkušenosti. V neposlední řadě jde i o milá osobní setkání, například při společenském večeru,“ doplňuje Mgr. Petr Langer z ostravské oční kliniky LEXUM.