Lexum pro slabozraké a nevidomé
Síť očních klinik Lexum v roce 2020 podporuje aktivity Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých (SONS). Lexum přispělo sbírce Bílá pastelka, která měla letos bohužel vzhledem k epidemiologické situaci velmi těžkou práci.

Publikováno 10. prosince 2020

Síť očních klinik Lexum v roce 2020 podporuje aktivity Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých (SONS). Lexum přispělo sbírce Bílá pastelka, která měla letos bohužel vzhledem k epidemiologické situaci velmi těžkou práci. 
Prostředky, které Lexum Bílé pastelce věnovalo, budou použité na:

  • nácvik chůze s bílou holí,
  • výcvik vodících psů pro nevidomé,
  • zaměstnávání zrakově postižených,
  • výuku práce na počítači pro nevidomé,
  • knihovnu digitálních dokumentů,
  • a další služby pro nevidomé.

zleva: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel sítě očních klinik LEXUM a Mgr. Václav Polášek, prezident SONS, člen Řídícího výboru Evropské unie nevidomých

Přispět můžete i vy a to celoročně formou DMS či zasláním částky na sbírkový účet 8888332222/0800.

Více možností, jak darovat najdete na https://www.bilapastelka.cz/darujte/