Lexum Summer Training Mikulov 2023

Vzpomínky na společné setkání zaměstnanců Lexum v Mikulově v srpnu 2023.