Lexum v silném zastoupení na XXIX. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti - Síť očních klinik Lexum
Lexum v silném zastoupení na XXIX. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti
Ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2021 se v kongresovém centru Clarion Congress Hotelu Prague konal XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Na tomto významném oftalmologickém kongresu reprezentovala síť očních klinik Lexum řada našich lékařů a optometristů.

4. října 2021

V přednáškovém bloku KATARAKTA –Varia přednášel na téma Sférická aberace: dobrý sluha, zlý pán hlavní optometrista sítě očních klinik Lexum Ondřej Vlasák. Ten byl zároveň
i členem předsednictva tohoto bloku přednášek. Na téma Transkonjunktivální sklerální fixace IOL v rámci přednáškového bloku KATARAKTA – Operační techniky hovořil primář ostravské oční kliniky Lexum Martin Choleva.
Problematiku DMEK u dítěte s kongenitální hereditární endotelovou dystrofií rohovek v rámci přednáškového bloku Transplantace rohovky popsala paní docentka Zuzana Hlinomazová. Pan doktor Pavel Němec přednášel na téma Současná pozice antiVEGF terapie v ČR – komplexní přehled v přednáškovém bloku SÍTNICE – Konzervativní terapie a genetika.

V rámci sympózií společností Novartis a Alcon vystoupili se svou přednáškou docent Libor Hejsek a paní primářka Věra Kalandrová. 

Na přednáškovém bloku KATARAKTA – Nitrooční implantáty nás reprezentovala paní Markéta Brožková z pražské oční kliniky Lexum. Tématem její přednášky bylo Řešení presbyopie nitrooční čočkou Tecnis Synergy u pacientů s kataraktou.
S přednáškou na téma Zrakové funkce po implantaci Acrysof) Vivity u kataraktových pacientů vystoupil pan doktor Jakub Ventruba z brněnské oční kliniky Lexum. 

Zkušenosti s Acunex Vario a Acunex Variomax prezentovala paní doktorka Karolina Březíková z ostravské oční kliniky Lexum. Paní primářka Renata Fučíková z Top Esthetic hovořila na téma Dvouletá klinická zkušenost s nitrooční čočkou Clareon a zaváděcím systémem AutonoMe firmy Alcon.

Součástí kongresu byla také řada odborných kurzů pro oftalmology. Kurz s názvem Refrakční chirurgie – Indikace, operace a pooperační péče proběhl pod vedením paní docentky Zuzany Hlinomazové, paní primářky pražské oční kliniky Lexum Silvie Zapletalové a paní doktorky Magdalény Vokrojové. Paní doktorka Věra Flemrová vedla kurz Využití prizmat v oftalmologii. Odborný poster na téma Dlouhodobé výsledky po DMEK zpracovala paní doktorka Věra Trnková, hlavní optometrista Lexum Ondřej Vlasák prezentoval své výsledky v posteru Zkušenosti s implantací asférické čočky Clareon.