Naši lékaři na 12. Rohovkovém dni - Síť očních klinik Lexum
Naši lékaři na 12. Rohovkovém dni
Již 12. Rohovkový den proběhl v pátek 6. prosince 2019 v pražském City Tower.

18. prosince 2019

Tento kongres zaměřený na problematiku rohovky je určen jak pro specialisty, tak pro oční lékaře. Akci tradičně pořádá Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie, Oční klinika FNKV, 3. LF UK Praha a Lionské mezinárodní vzdělávací centrum.

Kongresu se zúčastnili také lékaři sítě očních klinik Lexum. Docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., prezentovala přítomným přednášku na téma „Klinické využití lyofilizované amniové membrány“, zároveň předsedala této sekci s názvem „Využití amniové membrány v oftalmologii“.

Odpolední blok Kazuistiky moderovala docentka Zuzana Hlinomazová. Paní docentka společně s MUDr. Enkelou Hrdličkovou, Ph.D., prezentovala několik velmi zajímavých kazuistik. Lékařka MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D., zasedala v předsednictvu sekce „Jizevnaté konjunktivitidy“.