Naši odborníci na 1. ročníku kataraktové školy a na kongresu Evropské strabologické asociace - Síť očních klinik Lexum
Naši odborníci na 1. ročníku kataraktové školy a na kongresu Evropské strabologické asociace
Před 19. setkáním mladých oftalmologů se ve dnech 20. až 21. června 2019 konal první ročník kataraktové školy pro pokročilé zaštítěné doc. MUDr. Pavlem Studeným, Ph.D., MHA.

27. června 2019

Lektory tohoto sympozia byli naši nejzkušenější diagnostici a operatéři, kteří předávali své zkušenosti mladým operatérům.

Naši lékaři se zúčastnili jako lektoři i jako posluchači. Primářka Věra Kalandrová z brněnské oční kliniky Lexum přednesla na sympoziu přednášku na téma, jak si poradit s nespolupracujícím pacientem tak, aby operace dobře dopadla. Další její přednáška se týkala rad, jak postupovat při operaci s komplikovanými pacienty, kteří mají další oční problémy a operace probíhá nestandardně.

Všichni lektoři se dále podíleli na komentářích a radách mladým operatérům z videozáznamů z jejich operací. Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., se věnoval obtížnému tématu: výpočtu čočky po předchozím refrakčním zákroku. Sympozium bylo velmi interaktivní. Mladí operatéři z našich klinik, kteří byli přítomni na kataraktové škole, se dále zúčastnili i sjezdu mladých oftalmologů s velkým počtem zajímavých přednášek a zakončeným skvělým kurzem OCT pod vedením MUDr. Pavla Němce z naší pražské kliniky.

Program našich odborníků byl v červnu skutečně pestrý, což potvrzuje i účast našich lékařek MUDr. Věry Flemrové a MUDr. Kristiny Vodičkové na 40. výročním kongresu Evropské strabologické asociace v Helsinkách. Na tomto meetingu každoročně přednáší přední světové kapacity novinky a zkušenosti v léčbě šilhání a poruch spolupráce očí. Síť očních klinik Lexum zde aktivně reprezentovala MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D., FEBO, s komentovaným posterem (viz fotografie).