Nechceme svět zbavit dioptrií, ale usnadnit lidem život, říká MUDr. Alena Holubová, konzultantka pro laserovou a refrakční chirurgii na oční klinice Lexum Praha Budějovická - Síť očních klinik Lexum
Nechceme svět zbavit dioptrií, ale usnadnit lidem život, říká MUDr. Alena Holubová, konzultantka pro laserovou a refrakční chirurgii na oční klinice Lexum Praha Budějovická
MUDr. Alena Holubová se věnuje především laserové refrakční chirurgii (Femtolasik, PRK, PTK), diagnostice a léčbě dioptrických vad a rohovkových onemocnění.

30. července 2023

Vzpomenete si na své počátky v refrakční a laserové chirurgii?

To už je hodně dávno, v Lexum jsem od jeho počátků od roku 1994. K refrakčním operacím je na úvod třeba říci, že nejprve se používala pouze jedna jediná metoda u všech klientů, a to byla fotorefraktivní keratektomie (PRK). U tohoto způsobu se operovalo až do 14 dioptrií a vždy každé oko zvlášť s časovým odstupem. Až v roce 2000, na novém pracovišti Lexum, jsme začali používat tehdejší novinku LASIK.

Tehdy se ještě operovalo nejprve jedno oko a poté s časovým odstupem druhé oko. Protože byly zákroky velmi úspěšné, začali jsme později operovat obě oči zároveň. Takto jsme pokračovali až do roku 2008, kdy jsme začali pracovat s femtosekundovým laserem metodou Femto LASIK.

Jak dlouho operace probíhala a co všechno uměly tehdejší přístroje?

Nejprve jsme v Lexum měli k dispozici jeden ze dvou nejnovějších přístrojů pro fotorefraktivní keratektomii v České republice. Vždy ráno bylo nutné, aby přístroj zkontroloval a případně upravil technický pracovník z matematicko fyzikální fakulty. V průběhu dne jsme pak přístroj před každou operací testovali. Testováním přitom prochází přístroje z důvodu bezpečnosti i dnes. Čas operace byl v počátcích pouze delší, než je nyní. Postupně se začaly přístroje samozřejmě technicky zdokonalovat a my v Lexum dbali na to, abychom vždy měli k dispozici ty nejmodernější.

Můžete porovnat přístroje, které jste při operacích používala před 30 lety a dnes?

Největší pokrok je v dokonalosti technologie, techniky a rychlosti. Ale dodnes k nám chodí klienti, kteří byli operováni v začátcích a nyní například řeší problém šedého zákalu. A i tito klienti jsou spokojení s operací, na které před desítkami let byli. I dříve jsme tak dělali skvělou práci. Díky dnešním přístrojům je ale jednodušší.

Jak se za 30 let „proměnili” klienti?

Pravdou je, že v první polovině devadesátých let byla laserová  operace očí finančně náročnější než  dnes. Na zákrok přesto chodili nejen bohatí lidé, ale také ti, kterým změna otevírala nové možnosti uplatnění. Ráda vzpomínám i na klientky, které před operací nosily ne příliš hezké brýle a po ní rozkvetly, navštívily kadeřníka, byly úplně k nepoznání a změnila se i jejich mentalita.

Jakou úlohu sehrálo ve vývoji oboru oftalmologie Lexum?

V refrakční chirurgii to byla klíčová role. Díky nám byla překonána původní skepse odborníků, že „jen“ nošení brýlí by nemělo být důvodem k zákroku. 

Dnes je refrakční chirurgie chápána jako hodnotný svébytný obor. A to jak v případě laserových, tak nitroočních refrakčních operací. V tom nám pomáhají i výrobci přístrojů, nitroočních čoček a dalšího materiálu, díky kterým můžeme našim klientům zajistit nejvyšší kvalitu a úroveň.

V počátcích laserových operací zaznívaly obavy, jak na tom budou lidé se zrakem dvacet, třicet let po zákroku. Jaké jsou Vaše zkušenosti?

Zrak se může měnit vlivem věku, šedého zákalu a dalších diagnóz. Důležité je být ke klientovi otevřený a neslibovat mu před zákrokem nemožné. Naši klienti jsou i po letech velmi spokojení, že operaci kdysi podstoupili. Říkají nám, jak jim změnila život.

Jak vidíte obor v daleké budoucnosti? Bude ještě potřeba, aby byl přítomen lékař?

Myslím si, že lékař bude potřebný vždy, i když bude mít k dispozici pokročilé technologie. Lékař musí posoudit celkovou situaci a rozhodnout, zda a případně jaká operace je vhodná.

V čem vidíte největší výhodu? Proč by měli klienti volit právě kliniku Lexum?

V Lexum čeká na naše klienty vysoký standard poskytované péče, a to po materiální, přístrojové i personální stránce.