Odborníci z Lexum se aktivně zúčastnili oftalmologického kongresu Pražské glaukomové dny - Síť očních klinik Lexum
Odborníci z Lexum se aktivně zúčastnili oftalmologického kongresu Pražské glaukomové dny
Ve dnech 14. - 15. 4. proběhl oftalmologický kongres Pražské glaukomové dny.

2. května 2023

Kongres zaměřený na problematiku glaukomu byl určen, jak pro specialisty, tak pro oční lékaře. 

V úvodní části programu „Kazuistická sdělení“ vystoupily s přednáškami „Sekundární glaukom při ICE syndromu MUDr. Kristýna Lahodová a „Jednostranná výrazná elevace nitroočního tlaku u ženy středního věku“ MUDr. Lucie Rohanová. MUDr. Barbora Beroušková, jako spoluautorka přednášky, přednesla téma „V hlavní roli: Léčba glaukomu bez konzervantů“.

O své odborné znalosti a zkušenosti na téma „Časná chirurgie čočky u očí s glaukomem úzkého úhlu a u očí s PEX syndromem“ a „Drenážní implantáty – makroinvazivní operace glaukomu“ se se svými kolegy podělil primář MUDr. Martin Fučík. 
Svojí přítomností podpořila Lexum kolegy MUDr. Natália Beszédešová, Ph.D., lékařka z brněnské kliniky.

V průběhu kongresu se zájemci mohli zúčastnit Glaukomové školy. Součástí výuky byl wetlab s nácvikem operačních technik glaukomové chirurgie pod vedením primáře MUDr. Martina Fučíka a paní doktorky MUDr. Kláry Samkové. 
Akce byla již tradičně pořádána Českou glaukomovou společností.