Odstranění šedého zákalu kvůli covid-19 neodkládejte. Proč? - Síť očních klinik Lexum
Odstranění šedého zákalu kvůli covid-19 neodkládejte. Proč?
Šedý zákal znamená postupné zhoršování zraku bez dalších příznaků, jako je zčervenání nebo bolest. Právě to může být důvodem k odkládání návštěvy lékaře a následně k pozdějšímu termínu zákroku, při kterém zákal odstraní. Zhoršený zrak přitom může za špatné viditelnosti znamenat nebezpečí při chůzi i řízení auta. Včasné odstranění je důležité i proto, že snižuje riziko komplikací a zrychluje pooperační rekonvalescenci. Jaké jsou další důvody, proč není třeba se operace bát a odkládat ji?

14. ledna 2021

Špatný zrak může být příčinou katastrofy 

Hlavní nebezpečí šedého zákalu je v tom, že zhoršování zraku je postupné. „Pacienti si mnohdy neuvědomují, jak špatně vlastně vidí. Při řízení auta za šera, ale i při přecházení může být zhoršený zrak důvodem katastrofy. Po zákroku často slyším, že mají pacienti pocit, jako by se pro ně svět znovu rozzářil a ujišťují mě, že si až s obnoveným viděním uvědomují změnu,“ říká MUDr. Martin Fučík, primář na klinice Lexum v Praze. Zákrok ale není vhodné odkládat i kvůli tomu, že se zhoršujícím se zákalem se může prodloužit doba rekonvalescence a zvýšit riziko možných komplikací. Odstranění šedého zákalu patří za běžných podmínek k nejčastějším a nejúspěšnějším chirurgickým zákrokům.  

Bezpečnost na klinikách: lékařům chybí podání ruky 

Oční kliniky pokračují v operačních zákrocích i v době pandemie covid-19. Pravděpodobnost přenosu nákazy covid-19 je snížena na minimum jak kvůli pacientům, tak zdravotnímu personálu.  Samozřejmostí jsou speciální hygienická opatření zabraňující šíření infekčních onemocnění: „Dezinfekce, nošení roušek a dalších ochranných pomůcek po celou dobu pobytu na klinice je pro nás nyní běžnou součástí pracovní doby. Prostory pravidelně pečlivě větráme, dezinfikujeme a používáme germicidní lampy. Pacienty objednáváme jen do určitého počtu a na konkrétní čas tak, aby nemuseli čekat a setkávat se s dalšími pacienty na delší dobu, než je skutečně nutné. Co mi chybí nejvíc, je běžné navázání kontaktu s pacientem podáním ruky i to, že náš uklidňující úsměv je možné za rouškou pouze tušit,“ říká MUDr. Věra Kalandrová, primářka kliniky Lexum v Brně. 

Operace je jediné řešení 

Na šedý zákal nepomohou žádné brýle ani kapky. Jedná se o zakalení čočky, které zpravidla souvisí s věkem. Nejprve tak může rozmazané neostré vidění a zkreslení barev či obrazu zůstat bez povšimnutí. Vzniklý zákal se ale postupně zhoršuje. V současné době je jediným způsobem, jak vrátit vidění, operace. Odstranění šedého zákalu se provádí na klinice během jednoho dne a trvá 15–20 minut. Obnova vidění je většinou rychlá – do druhého dne.  

Dvě mouchy jednou ranou 

Při zákroku si můžete vybrat, zda využijete pojišťovnou hrazenou variantu odstraňující zákal a umožňující vidění na jednu vzdálenost, nebo se rozhodnete pro některý ze speciálních programů. „V rámci speciálních programů nabízíme nitrooční čočky, které umožní vybrat čočku pacientovi na míru dle jeho požadavků a potřeb, například s ostrým viděním do více vzdáleností, lepším viděním za šera, možností odstranění astigmatismu a další. Pacient se tak může zcela zbavit brýlí,“ pokračuje MUDr. Kalandrová.