Pomáháme Ukrajině. Českému červenému kříži jsme poskytli finanční dar ve výši 500 000 Kč - Síť očních klinik Lexum
Pomáháme Ukrajině. Českému červenému kříži jsme poskytli finanční dar ve výši 500 000 Kč
Sbírka, pořádaná Českým červeným křížem spolu s iniciativou Lékaři pomáhají Česku, je cílená a odpovídá aktuálním potřebám zdravotnických týmů na Ukrajině.

19. dubna 2022

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině si více než jindy uvědomujeme, jak obrovský význam má svoboda, život, rodina a poslání. Proto jsme se rozhodli věnovat finanční prostředky do pomoci lidem zasažených válkou na Ukrajině a přispět částkou ve výši 500 000 Kč Českému červenému kříži. Finanční dar tak bude využit na nákup zdravotnického materiálu – traumasetů, obvazového materiálu, zaškrcovadel, chirurgických setů, izotermických folií, náplastí, dlah, rukavic, nosítek atp.