KERATOKONUS - příčiny, příznaky, diagnóza

KERATOKONUS od A do Z. ČÁST I. příčiny, příznaky, rizikové faktory a správná diagnostika

Keratokonus je zrak ohrožující onemocnění oka, které můžeme ovlivnit více, než se myslelo. Postihuje rohovku – naše „okno“ do oka, kterým se díváme ven. Pokud patříte k těm, kteří několikrát denně zažívají ten slastný a úlevný pocit, když si vydatně a s gustem promnou oči, měli byste zpozornět. Jak se projevuje, existuje účinná léčba i prevence?

Obsah článku:

 • Co je keratokonus a jak ovlivňuje rohovku a zrak
 • Příčiny a rizikové faktory
 • Alergie, ekzémy, genetika a mechanické podněty jako rizikové faktory
 • Příznaky keratokonu
 • Specifika astigmatismu spojeného s keratokonem
 • Diagnostika keratokonu
 • Přístroje a metody pro správnou diagnostiku

CO JE KERATOKONUS?

Historie tohoto onemocnění se váže k pojednání Dr. Johna Nottinghama z roku 1854, o „kuželovité“ rohovce. Kerato – konus (řecky keratos = rohovka, kónus = kužel) je tedy kuželovité vyklenutí rohovky, která má jinak přirozeně kulovitý (sférický) tvar.

Můžete se také setkat s označením ektázie rohovky, neboť obecný pojem ektázie nebo ektatické onemocnění se používá pro onemocnění způsobující rozšíření, roztažení stěny dutých orgánů, v tomto případě stěny rohovky.

Rohovka je průhledná, pevná, tkáň na povrchu, kterou vstupují paprsky světla do oka a kterou se současně „díváme“ ven. Místo, na kterém „leží“ kontaktní čočka nebo kde se provádí laserová operace pro korekci dioptrií. Právě její čirost a pravidelnost (kulatost) je zásadní pro vytvoření kvalitního obrazu. Další, neméně důležitou tkání pro vznik obrazu, je sítnice, která je naopak úplně nejvnitřnější částí oka.

Rohovku s keratokonem si můžete představit jako polovinu nafouknutého balónku, ze kterého se tlačí zevnitř ven kužel nebo pěst. Deformuje tak tvar a natahuje stěnu k prasknutí.

Toto vyklenování a „natahování“ rohovky probíhá postupně, obvykle v řádu let. Nicméně čím dříve se vyskytne, tím může být průběh rychlejší, což platí zvláště u starších dětí a mladistvých. Pak se rohovka dokáže strmě a nebezpečně vyklenout v řádů měsíců nebo jen několika málo let.

KOHO KERATOKONUS POSTIHUJE A JAKÉ JSOU PŘÍČINY?

Průměrný celosvětový výskyt keratokonu je 1,38 na 1 000 lidí, přičemž četnost se významně mezi národy a rasami liší. Pohybuje se podle posledních souhrnných studií od 0,3 až 4790 na 100 tisíc obyvatel, s nejvyšším výskytem u populace v jihovýchodní Asii a na blízkém východě.

ALERGIE, EKZÉM, GENETIKA A MNUTÍ OČÍ

Vyššímu riziku rozvoje onemocnění jsou vystaveni lidé s:

 • alergiemi
 • ekzémy a atopií
 • astmatem
 • Downovým syndromem
 • keratokonem v rodině – genetický přenos se prokazuje až u 20 %

Přestože přesná příčina není zcela známa, je prokázáno, že se na rozvoji podílejí kromě genetiky i biologické faktory, ke kterým patří zánětlivé, biochemické, metabolické, oxidativní či hormonální změny. Vždy se hovořilo také o vlivu mechanickém v podobě nadměrného mnutí očí

Za přispění moderní medicíny stále lépe víme, co přesně se děje ve tkáni rohovky postižené keratokonem. Ale stále to nedává odpověď na to, proč k takovým změnám dochází. Současně je známo, že tytéž změny mohou být vyvolány opakovaným a chronickým biomechanickým drážděním s mikro traumatizací rohovky.

Proto poslední desetiletí začíná převládat názor, že mnutí očí hraje podstatně významnější roli, než která mu byla původně přisuzována.

Někteří odborníci dokonce tvrdí, že tato opakovaná traumatizace je oním prvním spouštěcím faktorem, který následně spustí kaskádu všech těch patologických změn, které pak vidíme.

PŘÍZNAKY KERATOKONU

Keratokonus se obvykle projevuje během druhé dekády života a progreduje (vyvíjí se) do třetí nebo čtvrté dekády, kdy se obvykle jeho progrese zastavuje. Pokud se objeví u dětí nebo mladistvých, často postupuje mnohem rychleji než u dospělých.

Příznaky zpočátku mohou být zcela nevinné a připomínat klasický rozvoj dioptrické oční vady s krátkozrakostí a astigmatismem. Detailně jsme se astigmatismu, který je zcela přirozenou oční vadou a nemá s keratokonem nic společného, věnovali v článku ASTIGMATISMUS – PRAVDA A MÝTY.

Astigmatismus se ale u keratokonu chová úplně jinak, což je nejvarovnějším signálem, který by neměli oční lékaři, optometristé a optici rozhodně podcenit.

A to především proto, že v počátečních fázích není na mikroskopickém vyšetření oka nic vidět a klasické přístroje ve většině očních ambulancí nebo optik neukazují nic podezřelého. A v počátečních fázích onemocnění, kdy rohovka není ještě tak vyklenutá, ztenčená a vykazuje ještě nějakou pravidelnost, je obvykle možné brýlemi nebo čočkami dosáhnout téměř normálního vidění.

Pokud by se podařilo keratokonus v této fázi odhalit, tak vzhledem k tomu, že ho dnes moderní medicína umí zastavit, nemuselo by dojít k závažnému postižení zraku, které je pak obtížné řešitelné brýlemi nebo kontaktními čočkami.

Astigmatismus nebo keratokonus?

Klasická krátkozrakost se obvykle s růstem těla okolo 20. roku zpomaluje nebo zastavuje. Pokud máte astigmatismus, tak jeho hodnoty (cylindrické dioptrie a osa) jsou stabilní prakticky od raného mládí, kdy rohovka dokončí svůj růst. Často o menším stupni astigmatismu (0,5 – 0,75 cylindrické dioptrie) nemusíte ani vědět, dokud vám ho nějaký šikovný optometrista nezměří.

Ale toto jsou varovné signály, že něco není v pořádku:

 • velikost změřené dioptrické vady často mění
 • rostou hodnoty astigmatismu, mění se jeho osa a velikost
 • i přes kvalitní změření není přes brýle vidět jako dříve
 • začnou se přidávat potíže se zhoršenou kvalitou obrazu – zdvojování, duchy, paobrazy, tříštění světla, horší vidění za šera a v noci

Pokud se k těmto příznakům přidá věk mezi 20. až 40. rokem života, je třeba jednat.

Výjimkou ovšem nejsou ani děti starší 10 let, kde může být průběh významně rychlejší. Naopak ve starším věku mohou být tyto příznaky známkou jiného onemocnění oka, nejčastěji šedého zákalu.

Lidé s keratokonem popisují ještě jednu zvláštnost, a to (obvykle náhodným zjištěním), že když si na různých místech stlačí oko, tak se jim obraz zaostří.

V pozdějších fázích onemocnění, kdy se rohovka již významněji vyklenula a tím pádem i ztenčila, není možné vadu dobře korigovat a snižuje se dosažitelná zraková ostrost.

Na očním mikroskopu je možné vidět již typické známky rozvinutější formy – strie, drobné jizvičky a zašednutí, typický nahnědlý prstenec u baze keratokonu a samozřejmě už samotný tvar rohovky je již nepřehlédnutelný. S nadsázkou se někdy mezi lékaři říká, že byl vidět už od dveří.

JAK SPRÁVNĚ DIAGNOSTIKOVAT KERATOKONUS

Ideální ovšem je, pokud se do rozvinuté fáze onemocnění pacienti vůbec nedostanou a keratokonus se odhalí speciálními přístroji na počátku.

Mezi takové přístroje patří rohovkový topograf a především tomograf, který vytvoří podrobnou mapu přední i zadní plochy rohovky a změří i její tloušťku v celém rozsahu.

Aberometr pak případně potvrdí vysoký podíl dalších aberací (vad a abnormalit), kterými trpí zdeformovaná rohovka. Pokud není k dispozici tomograf (nejčastěji přístroj Pentacam), tak topografie je základ, bez které časné známky keratokonu téměř nelze odhalit. Na těchto přístrojích se také pak sleduje rozvoj, respektive stabilita onemocnění po ošetření rohovky zákrokem, který keratokonus zastavuje.

Takovým specializovaným vybavením disponují všechny soukromé kliniky, které se zabývají laserovou refrakční chirurgií k odstranění dioptrických vad nebo moderně vybavená oční oddělení v nemocnicích.

Jakékoliv podezření na keratokonus je důvodem k odeslání na takové pracoviště.

Teď víte, co je to keratokonus, kdo je jím nejvíce ohrožen a jak je možné ho včas zachytit. Ve druhém díle článku o keratokonu od A do Z se budeme detailně věnovat všem možnostem léčby a otázce prevence, která se zdá být v našich rukách více, než se předpokládalo. Mimo jiné se dozvíte, jak se bezpečně podrbat v oku 🫣

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Reference:
Prevalence and risk factors for keratoconus: A systematic review and meta - analysis. Cornea 2020. 39:263-70.
Eye rubbing, a sine Qua Non for Keratoconus? International Journal of Keratoconus and Ectatic Corneal Diseases, January-April 2016;5(1):6-12
The Impact of Repetitive and Prolonged Eye Rubbing on Corneal Biomechanics. Journal Refract Surgery 2022 Sep;38(9):610-616
Violet June: The Global Keratoconus Awareness Campaign. Ophthalmol Ther (2020) 9:685–688
Biochemical and molecular alterations and potential clinical applications of biomarkers in keratoconus. 2022: Saudi Journal of Ophthalmology
Results of corneal crosslinking in adolescents with progressive keratoconus: prospective study. Journal Cataract Refractive Surgery 2021; 47:1333–1337
Fotografie: Shutterstock, Unsplash
Tento článek je z kategorie:Další zajímavosti Oční vady

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Syndrom suchého oka od A do Z. Díl II. – moderní přístrojová léčba a výsledky Rexon Eye

Mohou přístroje nahradit klasickou léčbu suchého oka kapkami a dalšími zdlouhavými procedurami, které mnohdy selhávají proto, že je těžké je dodržovat?

Syndrom suchého oka od A do Z. Díl I. – příčiny, příznaky, klasická léčba

Znamená syndrom suchého oka jen nedostatek slz? Je možné, že nadměrně slzíte a přesto můžete mít potíže se suchým okem? Ano, i to je možné, a dokonce docela časté.

Cena operace očí, zkušenosti anebo strach z komplikací? Jak se rozhodujeme a dává to smysl?

Schováváme své obavy z operace očí za příliš vysokou cenu? Proč je snazší říct "je to drahé" než "já se bojím". Zkušenosti těch, kteří si tím prošli, jsou výmluvné.