Experti o výměně nitrooční čočky za multifokální

10 expertů dává doporučení před výměnou nitrooční čočky za multifokální

Na 105 nejdůležitějších kritérií při výběru a indikaci multifokální nitrooční čočky odpovídal panel přísně vybraných očních lékařů specialistů z Ameriky i Evropy.

Téměř ve 2/3 otázek panovala shoda, v některých oblastech téměř 80%. Našla se ale jedna oblast, na které se neshodli a současně vůbec nešlo o nějaké nedůležité detaily. Naopak, všichni ji označili za klíčovou při zvažování multifokální nitrooční čočky. A já rozumím tomu, proč to tak je.

Obsah článku:

 • Které stavy a onemocnění oka jsou absolutní kontraindikací pro implantaci multifokální nitrooční čočky (= přes co „vlak nejede“)
 • Při kterých onemocněních oka je třeba dát pozor na to, jaká čočka se vloží do oka
 • Na jakých vyšetřeních se odborníci shodují, že jsou klíčová při předoperačním vyšetření a neměla by být opomenuta
 • Na čem se panel expertů nedokázal shodnout

KDO BYLI EXPERTI? DÁ SE JIM VĚŘIT?

Studii provedla Evropská škola pro pokročilá studia oftalmologie se sídlem ve Švýcarsku. Řídicí a dohledový výbor složený z 3 rohovkových specialistů dohlížel na předběžný přehled literatury, na jehož základě formuloval 105 důležitých kritérií (otázek) pro úspěšnou operaci, rozdělených do čtyř oblastí:

 • předoperační část
 • samotný výběr čočky
 • průběh operace
 • pooperační období

Řídicí komise také zformulovala minimální požadavky na výběr panelu expertů, kteří se k problematice vyjadřovali:

 • zkušený odborník, který se specializuje na řešení presbyopie (vetchozrakosti) implantací multifokálních nitroočních čoček
 • má za sebou vědeckou publikaci nebo 10 autorských článků v odborné literatuře s vysokým „impact faktorem“
 • respektovaný a uznávaný ostatními odborníky z oboru

Odborníci odpovídali nezávisle na sobě a měli možnost dopsat k otázce komentář.

Přestože se nejedná o výzkum založený na datech („evidence based“), tak je důvod se domnívat, že vybraní experti se „evidence based“ medicínou řídí a mnohdy jsou sami přispěvateli k utváření standardů i kritických článků. Do svých odpovědí tak medicínu na vědecké úrovni promítají, a to společně se svými rozsáhlými osobními zkušenostmi. To dává této práci poměrně jedinečný rozměr.

JAK EXPERTI HODNOTILI

Vyhodnocení probíhalo tak, že za většinový souhlas = přijetí stanoviska, byl považovaný souhlas alespoň 70 % expertů. Pokud se hodnotilo hledisko „důležitosti“ na škále 1 = nedůležité až 10 = velmi důležité, tak odpovědi s hodnocením 7 a více byly označeny jako důležité kritérium. (3-6 relativně důležité a 1-3 jako málo důležité.)

Důležitým bodem v průběhu dotazování bylo, že pokud experti nebyli ve shodě, komise otázku detailněji rozpracovala. Tím se ukázalo, že částečná shoda v některých bodech možná je a současně i to, kde experti nejsou za jedno a k v čem neshoda tkví.

Celkově se panel odborníků nezávisle shodoval téměř ve 23 případů (65,7 %).

NA ČEM SE ODBORNÍCI SHODLI

1. Kdy není multifokální čočka doporučena – absolutní kontraindikace

Na klasickou multifokální (trifokální) nitrooční čočku raději zapomeňte, pokud se u Vás vyskytují tyto oční potíže:

 • keratokonus (patologické vyklenutí a nepravidelné zakřivení rohovky)
 • máte některé onemocnění rohovky – epitelu (povrchové části) nebo endotelu (vnitřní části)
 • závěsný aparát pouzdra čočky není v pořádku (což obvykle vůbec netušíte)
 • šilháte nebo jste po operaci šilhání a spolupráce očí včetně 3D vidění nejsou v pořádku
 • máte pokročilé onemocnění sítnice – diabetické poškození sítnice, věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), epiretinální membrána, postižení sítnice u vysoké krátkozrakosti s rizikem odchlípení
 • těžká porucha slzného filmu se závažnými projevy syndromu suchého oka – stav, kdy je povrch oka narušen suchostí, s poruchami vidění a možností poškození rohovky (nejde u běžný pocit suchých očí při dlouhé práci na PC apod.)
 • extrémně vysoké vady – které jsou spojené se značnými změnami v anatomických poměrech. Zejména pokud se jedná o vysoké stupně dalekozrakosti, kdy je oko velmi krátké a čočka vytváří značně zmenšený obraz a hrozí, že v malém oku nezaujme optimální polohu

2. Kdy je třeba opatrný přístup a dobře zvolit druh multifokální čočky – relativní kontraindikace

Dále panuje shoda na tom, že ne všechna onemocnění oka znamenají stopku pro implantaci multifokální nitrooční čočky. Ale mnohdy je třeba jen vybrat čočku, která nemá klasickou „difrakční“ multifokální optiku (více ohniskové – trifokální nebo EDoF difrakční čočky), ale tzv. „vylepšenou“ monofokální (jedno ohniskové monofokální EDoF čočky).

Monofokální EDoF čočky pracují na jiném fyzikálně optickém principu než difrakční čočky a mají vedlejší efekty srovnatelné s obyčejnou monofokální čočkou. A k tomu současně umožňují vidění bez brýlí na počítač, palubní desku, kuchyňskou linku i větší text. Detailně, ale hlavně srozumitelně se věnujeme tomuto tématu ve video článku JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI MULTIFOKÁLNÍMI ČOČKAMI.

Mezi relativní kontraindikace, u kterých je možné zvážit tyto EDoF monofokální nitrooční čočky, zařadily experti tyto oční potíže a stavy:

 • věkem podmíněná makulární degenerace v rodině
 • glaukom – i v rodině
 • snížená zraková ostrost – vidíte výrazně méně, než je obvyklé
 • předchozí laserová korekce oční vady či jiná oční operace
 • neškodné „usazeniny“ (drúzy) na sítnici

3. Co se musí při předoperačním vyšetření důkladně vyšetřit

Velká shoda také panuje v tom, jaká vyšetření je třeba před operací provést, aby se vyloučily všechny možné kontraindikace, které by mohly vést k tomu, že pacient nebude z multifokální čočky těžit a stane se mu spíše přítěží. A výměna nitrooční čočky proběhla bez komplikací.

 • podrobná analýza zakřivení rohovky (rohovková mapa – topografie nebo 3D tomografie)
 • mikroskopické vyšetření rohovky k vyloučení onemocnění některé z jejích částí
 • přesné změření délky oka a výpočet čočky nemodernějšími přístroji a algoritmy
 • stanovení šířky zornic za šera i za světla – extrémní hodnoty na obě strany nejsou ideální a mohou způsobovat, že čočka nebude optimálně pracovat
 • důkladné vyšetření všech struktur na sítnici mikroskopicky i přístrojově
 • vyšetření kvality i kvantity slzného filmu
 • aberace rohovkynedioptrické optické vady, které při vysokých hodnotách a kombinaci s multifokální čočkou mohou způsobovat výrazné vedlejší optické fenomény (důležité hlavně u lidí po laserové operaci)

A především KDO JSTE VY!

Věk, váš životní styl, zájmy, práce, motivace, osobnost, nároky na vidění.

Důležitost tohoto kritéria hodnotí vysoko – průměrně hodnotou 8 z 10. Důležitější je jen důkladné vyšetření rohovky a sítnice. Všechno ostatní je již důležité méně. Některé studie uvádějí, že čas, který lékař stráví rozhovorem s vámi, je dvojnásobný oproti průměru. A druhým dechem se většina shoduje na tom, že to je pro úspěch operace a spokojenost pacienta klíčové.

NA ČEM SE ODBORNÍCI NESHODNOU

Přestože se ukazuje, že shoda je v klíčových, zvláště medicínských kritériích velká, tak je jedna oblast, ve které tomu tak není. A to je výběr samotné multifokální čočky, co se týká jejich optických vlastností a kvalit. Je patrné, že v tomto ohledu to není tak jasné, jako přesná čísla, parametry a hodnoty, které jsou patrné na přístrojích nebo viditelné v mikroskopu.

Pokud to stav vašeho oka umožňuje a můžete si vybírat, vstupují do hry proměnné, které jsou podstatně jemnější a neexistuje pro ně jednoduchá rovnice.

Zdroj: Shutterstock

Pak jsou pro výběr ideální čočky zásadní 2 věci:

 1. mít k dispozici celé spektrum multifokálních čoček, ze kterých je možné vybírat (nebýt omezen na určité značky)
 2. věnovat čas rozhovoru s vámi – jakými činnostmi trávíte nejvíce času a jsou pro váš důležité? Jak to máte s řízením auta a nároky na vidění za šera? Potřebujete vidět naprosto čistě na detaily? Kde jste ochotni udělat nějaký kompromis – ve vidění na dálku, za tmy nebo na drobný text? A jaká je vaše osobnost a schopnost tolerovat nedostatky.

Současná nabídka multifokálních nitroočních čoček je úžasná a opravdu si lze vybrat tu, která nejlépe bude splňovat vaše nároky na vidění a bude maximálně v souladu s vaším životním stylem. Ale musí se o to někdo zajímat.

Pokud nebudete mít po vstupním vyšetření pocit, že to s vámi někdo detailně probral, nevěnoval vám dostatek času a nenabídnul všechny možnosti, zvažte, jestli se nepoohlédnout jinde.

O tom, jakou čočku si necháte dát do oka, rozhodujte o svém vidění na dalších dvacet, třicet i více let. Stojí za to, věnovat tomu patřičnou pozornost a dobře si vybrat pracoviště. Peníze nejsou v tomto případě to první, co by mělo rozhodovat.

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Reference:
Recommendation for Presbyopia-Correcting Intraocular Lenses: A Delphi Consensus Statement by the ESASO Study Group - AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, September 2023; 253: 169– 180.

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Syndrom suchého oka od A do Z. Díl II. – moderní přístrojová léčba a výsledky Rexon Eye

Mohou přístroje nahradit klasickou léčbu suchého oka kapkami a dalšími zdlouhavými procedurami, které mnohdy selhávají proto, že je těžké je dodržovat?

Syndrom suchého oka od A do Z. Díl I. – příčiny, příznaky, klasická léčba

Znamená syndrom suchého oka jen nedostatek slz? Je možné, že nadměrně slzíte a přesto můžete mít potíže se suchým okem? Ano, i to je možné, a dokonce docela časté.

Cena operace očí, zkušenosti anebo strach z komplikací? Jak se rozhodujeme a dává to smysl?

Schováváme své obavy z operace očí za příliš vysokou cenu? Proč je snazší říct "je to drahé" než "já se bojím". Zkušenosti těch, kteří si tím prošli, jsou výmluvné.