Seminář kliniky Lexum proběhl v historické budově vily Stiassni - Síť očních klinik Lexum
Seminář kliniky Lexum proběhl v historické budově vily Stiassni
Květnový odborný seminář oční kliniky Lexum proběhl tento čtvrtek v nádherných prostorách brněnské funkcionalistické vily Stiassni.

17. května 2019

Již během dopoledne mohli pozvaní oftalmologové z jižní Moravy sledovat přímo na sálu brněnské kliniky Lexum chirurgické umění paní docentky MUDr. Zuzany Hlinomazové, Ph.D., a primářky MUDr. Věry Kalandrové při operaci šedého zákalu.

Odpolední část semináře se přesunula do historických prostor vily Stiassni. Po komentované prohlídce této unikátní budovy, kterou navrhl v roce 1927 architekt Ernst Wiesner pro významného brněnského textilního továrníka Alfreda Stiassného, již odstartoval odborný program semináře. Na úvod přiblížil generální ředitel sítě očních klinik Lexum PharmDr. Michal Krejsta, MBA, více než 60 přítomným oftalmologům novinky v oblasti lékařské péče a představil otevření čtyř Center pro anti-VEGF terapii na klinikách Lexum.

Vznik nového aplikačního centra anti-VEGF preparátů na oční klinice Lexum v Brně následně podrobně přiblížila primářka MUDr. Věra Kalandrová. V následujících dvou přednáškách pak MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D. popsal léčbu makulárních afekcí pomocí anti-VEGF a uvedl kazuistiky pacientů vhodných k léčbě preparáty anti-VEGF.

V další části programu semináře vystoupil Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., s přednáškou „Hodnocení zrakové ostrosti v rámci AC“. Následně prezentoval docent MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D., morfologické změny makuly u pacientů léčených pro vlhkou formu VPMD ranibizumabem a afliberceptem. Genetickou predikci věkem podmíněné makulární degenerace v praxi popsal ve své přednášce profesor RNDr. Omar Šerý, Ph.D., a odbornou část semináře uzavřela lékařská ředitelka oční kliniky Lexum docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., prezentací „Nitrooční čočky a VPMD“.

Odborný seminář pokračoval následně neformální diskusí mezi jeho účastníky a lékaři brněnské oční kliniky Lexum.