Mgr. Kateřina Provazník - Síť očních klinik Lexum

Mgr. Kateřina Provazník

optometristka na oční klinice Lexum Praha Budějovická
Mgr. Kateřina Provazník

Mgr. Kateřina Bělinová vystudovala obor Optika a Optometrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působila mj. na oční klinice Anstice & Associates Optometrists na Novém Zélandě, kde se v rámci programu Vision Therapy věnovala pacientům s poruchami akomodace a jinými zrakovými dysfunkcemi. Od roku 2022 je optometristkou na oční klinice Lexum Praha Budějovická.