MUDr. Adam Karlík - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Adam Karlík

lékař na oční klinice Lexum v Táboře

MUDr. Adam Karlík vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství.

Od roku 2023 pracuje na oční klinice Lexum v Táboře. 

Absolvoval stáž na oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice.

MUDr. Karlík se věnuje především

  • diagnostice a léčbě zeleného zákalu,
  • diagnostice a léčbě šedého zákalu,
  • léčbě onemocnění sítnice a sklivce,
  • léčbě věkem podmíněné makulární degenerace.

Je členem České lékařské komory a České glaukomové společnosti.