MUDr. Alena Holubová - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Alena Holubová

konzultantka pro laserovou a refrakční chirurgii sítě očních klinik Lexum

MUDr. Alena Holubová je jedním z nejzkušenějších refrakčních chirurgů v ČR.
Na oční klinice působí již od roku 1994 a věnuje se především laserové refrakční chirurgii (Femtolasik, PRK, PTK), diagnostice a léčbě dioptrických vad a rohovkových onemocnění. 
Absolvovala studijní pobyt na laserovém oddělení v Moskvě a v Norimberku. Pravidelně se účastní domácích i mezinárodních kongresů. Působí jako konzultantka pro refrakční problematiku v rámci všech očních klinik Lexum. 
Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých prací zabývajících se korekcí refrakčních vad. Je členkou České oftalmologické společnosti, European Society of Cataract and Refractive Surgery a České lékařské komory.