MUDr. Hana Schwarzová - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Hana Schwarzová

lékařka konzultantka oční kliniky Lexum Praha Budějovická

MUDr. Hana Schwarzová pracuje na oční klinice Lexum od roku 1994. Dnes patří k nejzkušenějším refrakčním chirurgům. 

Své umění a znalosti získávala i během stáží ve Velké Británii a v Německu, kde absolvovala studijní pobyt v Norimberku se zaměřením na využití excimer laseru v terapii očních vad a chorob. 
Pravidelně se aktivně účastní kongresů České oftalmologická společnosti a České společnosti pro kataraktovou a refraktivní chirurgii. 

Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých prací zaměřených na indikaci a léčbu refrakčních vad excimer laserem a této problematice se věnuje i v praxi, včetně laserových operačních zákroků. 
Je členkou 

  • České oftalmologické společnosti, 
  • České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, 
  • Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a 
  • členkou České lékařské komory.