MUDr. Ivana Kombercová, MBA - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Ivana Kombercová, MBA

vedoucí lékařka Vitreoretinálního centra na oční klinice Lexum v Modřanech a Mladé Boleslavi

MUDr. Ivana Kombercová, MBA je atestovaná lékařka v oboru očního lékařství. V roce 2013 ukončila studium na 3. lékařské fakultě UK v Praze s vyznamenáním, během studia absolvovala odborné stáže v ČR i v zahraničí, věnovala se vědecké aktivitě a reformě výuky na 3. LF UK.
Před atestací působila především na oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se věnovala mj. i tématu své atestační práce – Leberově hereditární neuropatii optiku. Práci úspěšně obhájila v roce 2019.

Od roku 2018 pracovala na oční klinice Top Esthetic, následně od roku 2021 působí na oční klinice Lexum.

Aktuálně se věnuje zejména zadnímu segmentu oka, konkrétně: 

  • diagnostice a léčbě onemocnění sítnice a sklivce,
  • diabetické retinopatii a věkem podmíněné makulární degeneraci (včetně aplikace intravitreální terapie),
  • laserovému ošetření sítnice,
  • problematice chirurgické léčby u onemocnění sklivce a vitreoretinálního rozhraní.

Dále provádí Nd:YAG laserovou kapsulotomii a drobné chirurgické výkony v oblasti víček – plastickou operaci horních víček, odstranění kožních útvarů.

Pravidelně se účastní celostátních oftalmologických kongresů. 
Je členkou České vitreoretinální společnosti a České oftalmologické společnosti.