MUDr. Martin Choleva - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Martin Choleva

primář Centra léčby katarakty a předního segmentu a manažer oční kliniky Lexum v Ostravě

MUDr. Martin Choleva si po ukončení studií v roce 1989 zvolil oftalmologii za svou specializaci po vzoru svého otce. Členem chirurgického týmu oční kliniky Lexum v Ostravě je od roku 2006 a jen zde provedl již přes 30 000 operací šedého zákalu. Zaměřuje se hlavně na chirurgii čočky (šedý zákal, vetchozrakost, vysoké refrakční vady) a plastickou chirurgii v rámci očního lékařství. 

Má zahraniční zkušenosti ze stáží a pracovních pobytů v Rakousku, Německu, Slovinsku, Slovensku a Portugalsku. V letech 2002 a 2003 asistoval při vývoji přístroje pro tzv. studenou fakoemulzifikaci (Oertli, Švýcarsko), a prováděl jeho preklinické zkoušky. V letech 2004 – 2006 opakovaně pobýval na oční klinice v Ašchábádu (Turkmenistán), kde pomáhal zavádět moderní techniky operace šedého zákalu. Ve své publikační činnosti se věnuje novým trendům v oftalmologii a problematice multifokálních čoček. Aktivně se účastní tuzemských i zahraničních odborných sympozií. Mluví německy, anglicky, francouzsky, polsky a rusky. 

Je členem 

  • České oftalmologické společnosti,
  • České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie,
  • European Society of Cataract and Refraktive Surgery,
  • České lékařské komory a
  • České vitreoretinální společnosti.