MUDr. Renata Fučíková - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Renata Fučíková

primářka a manažerka oční kliniky Lexum Praha Modřany a Lexum Mladá Boleslav a vedoucí lékařka Centra léčby katarakty na oční klinice Lexum Mladá Boleslav

MUDr. Renata Fučíková je primářkou a manažerkou oční kliniky Lexum v Praze Modřanech a v Mladé Boleslavi. 
Po promoci na 3. lékařské fakultě UK v Praze působila na očním oddělení ON Vsetín, od roku 2007 pak na Oční klinice Lexum. V roce 2013 získala specializovanou způsobilost lékaře v oboru oftalmologie. 
Do funkce primářky oční kliniky Top Esthetic nastoupila v roce 2018 a od roku 2021 je součástí týmu oční kliniky Lexum. 

Věnuje se převážně:

  • diagnostice a léčbě šedého zákalu,
  • refrakční nitrooční chirurgii,
  • diagnostice a léčbě zeleného zákalu,
  • onemocnění sítnice a sklivce.

Absolvovala kataraktovou školu v Sokolově, několik vzdělávacích kurzů v rámci Lions International Educational Centre of Ophtalmology in Prague (LECOP) vedené mezinárodními lektory, své profesní znalosti rozšířila na Evropském glaukomovém kurzu pro rezidenty v Ženevě. 
Podílela se na realizaci studie ECOS (European cataract outcome study – Evropská kataraktová studie). 
Aktivně se se svými přednáškami účastní celostátních i mezinárodních oftalmologických kongresů, zkušenosti z operačního sálu předává mladým lékařům na Kataraktové škole.
Je členkou České oftalmologické společnosti, České glaukomové společnosti, České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie.