Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. - Síť očních klinik Lexum

Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.

zakladatel sítě očních klinik Lexum
Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.

Prof. MUDr. Martin Filipec je v České republice jedním ze zakladatelů oboru refrakční chirurgie, kterému se věnuje již od roku 1985. 

Jako přední světový odborník se specializuje na 

 • laserovou a nitrooční refrakční chirurgii, 
 • operace šedého zákalu, 
 • implantace nitroočních čoček,
 • chirurgii a transplantaci rohovky. 

Oční lékařství studoval na Oční klinice Hôtel-Dieu v Paříži a v letech 1989–91 pracoval na Oční klinice Massachusetts Eye and Ear Infirmary Harvardské univerzity v Bostonu. Od devadesátých let do roku 2003 působil jako přednosta Oční kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

V roce 1993 založil první nestátní kliniku v Čechách – oční kliniku Lexum v Praze.

Profesor Filipec provádí operace očí v mnoha zemích světa, například v Londýně, kde působí jako konzultant a chirurg specialista na klinice Advanced Vision Care. Přednesl více než 350 přednášek na domácích i mezinárodních kongresech, je autorem a spoluautorem řady českých i zahraničních odborných publikací. Zabývá se výzkumem v oblasti imunologie a genetiky oka a léčbou očních onemocnění pomocí kmenových buněk. 

Prof. Filipec je lektorem České lékařské komory pro postgraduální doškolování očních lékařů. 

Je členem 

 • American Academy of Ophthalmology, 
 • American Society of Cataract and Refractive Surgery, 
 • European Society of Cataract and Refractive Surgery, 
 • Association for Research in Vision and Ophthalmology, 
 • European Association for Eye Research, 
 • International Ocular Inflammation Society, 
 • České oftalmologické společnosti, 
 • České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie
 • a  čestným členem Francouzské oftalmologické společnosti.