Světový týden glaukomu: Pravidelné prohlídky mohou zabránit rozvoji zeleného zákalu - Síť očních klinik Lexum
Světový týden glaukomu: Pravidelné prohlídky mohou zabránit rozvoji zeleného zákalu
Právě tento týden, od 10. do 16. března 2019, probíhá "Světový týden glaukomu". Lékaři sítě očních klinik Lexum připomínají i v rámci této osvětové akce, v čem může být onemocnění zeleným zákalem skutečně nebezpečné.

12. března 2019

Glaukom (zelený zákal), resp. jeho chronické formy, totiž probíhá velmi dlouho bez jakýchkoliv varovných příznaků spojených se zhoršením zrakových funkcí. Proto někdy bývá toto onemocnění diagnostikováno pozdě, již ve stádiu trvalého postižení zrakových funkcí daných atrofií zrakového nervu.

„Pravidelné prohlídky u očního lékaře mohou zabránit rozvoji zeleného zákalu, který, pokud se neléčí, může způsobit oslepnutí,“ upozorňuje primář operačních sálů a glaukomového centra na oční klinice Lexum v Praze MUDr. Martin Fučík.

Glaukom patří na přední místo mezi příčinami slepoty, na které se podílí v celosvětovém měřítku 13 %. Přibližně 1,5 až 2 % populace nad 40 let věku má glaukomové poškození zrakového nervu spojené se ztrátou vidění a zorného pole. V absolutních číslech je na celém světě 66,8 milionu lidí s glaukomem, z toho asi 7 milionů slepých. Výskyt stoupá s přibývajícím věkem až na 3,5 % u osob ve věku 70 – 75 let. Podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v České republice evidováno cca 350 000 pacientů se zeleným zákalem.

„Glaukom nebolí, velmi dlouho nezhoršuje vidění, proto musíme pacienty s rizikem glaukomu cíleně v populaci vyhledávat, abychom mohli glaukom včas diagnostikovat a začít léčit. Jedině tak lze předejít rozvoji nevratných glaukomových změn. Za nejvýznamnější rizikový faktor je považován zvýšený nitrooční tlak. Běžné hodnoty nitroočního tlaku se pohybují mezi 10 až 21 mmHg. Vysoký nitrooční tlak snižuje průtok krve zrakovým nervem a blokuje takzvaný axoplasmatický tok důležitý pro normální funkci nervových buněk zrakového nervu,“ doplňuje primář MUDr. Martin Fučík.