Světový týden glaukomu - Síť očních klinik Lexum
Světový týden glaukomu
Víte, že glaukom je onemocnění, které může být při zanedbání prvních příznaků důvodem částečné, nebo až úplné ztráty zraku? Tématu se blíže věnuje MUDr. Martin Fučík, primář glaukomového centra oční kliniky Lexum v Praze. Onemocněním trpí asi 5 % lidí ve věku kolem 60 let, přičemž riziko oslepnutí záleží na typu glaukomu, na pravidelnosti kontrol a intenzitě léčby.

12. března 2021

V tomto týdnu si připomínáme Světový týden glaukomu, onemocnění, které může být při zanedbání prvních příznaků důvodem částečné, nebo úplné ztráty zraku. Tématu se blíže věnuje MUDr. Martin Fučík, primář glaukomového centra oční kliniky Lexum v Praze. 

Onemocněním trpí asi 5 % lidí ve věku kolem 60 let, přičemž riziko oslepnutí záleží na typu glaukomu, na pravidelnosti kontrol a intenzitě léčby. 

Glaukom ve skutečnosti není zákal

Glaukom se často nazývá také „zelený zákal“. Toto pojmenování je ale dosti zavádějící. Ve skutečnosti se totiž jedná o onemocnění, ke kterému dochází kvůli postupnému odumírání vláken očního nervu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o skutečný zákal čočky, jako v případě šedého zákalu, degenerativní změny jsou bohužel nevratné.

Protože úkolem očního nervu je přenášení informací z oka, konkrétně sítnice, do mozku, jeho poškození může vést k postupné ztrátě periferního vidění, kdy místo lidí a předmětů jsou viditelné pouze stíny a černé skvrny. 

Včasná prevence je základem léčby

Základní prevencí glaukomu je odhalení jeho hlavní příčiny – zvýšeného nitroočního tlaku. Zvýšení tlaku uvnitř oka se, stejně jako první stadia glaukomu, neprojevuje viditelnými příznaky. Proto je tak důležité pravidelně absolvovat preventivní prohlídky u očního lékaře. Od ledna tohoto roku budou praktiční lékaři nově doporučovat preventivní oční vyšetření pacientům od 45 do 61 let jednou za 4 roky. Jiným typem je akutní záchvat glaukomu. V tomto případě dochází velmi rychle ke zhoršení zraku, které je doprovázeno bolestmi hlavy a pocity na zvracení. 

Zrak může zachránit dlouhodobá léčba i operace

Pokud je zvýšený nitrooční tlak odhalen včas, přichází na řadu konzervativní léčba. Jejím základem je podávání léků snižujících tvorbu nitrooční tekutiny, urychlujících její odtok a dále léky založené na fyzikálním principu osmózy. V případě nutnosti přistupujeme k chirurgické léčbě. V obou případech je léčba hrazena ze zdravotního pojištění. Léčbou konzervativní i chirurgickou se významně prodlužuje období, kdy je člověk zrakově soběstačný.