Symposium za časů pandemie s účastí primáře Fišera - Síť očních klinik Lexum
Symposium za časů pandemie s účastí primáře Fišera
Dne 22.4.2020 se na webu uskutečnilo mezinárodní symposium s účastí 1600 přihlášených pořádané jako internetová náhrada za kongres Egyptské vitreoretinální společnosti v Alexandrii. Ten byl zrušený v důsledku pandemie SARS Covid-19.

14. května 2020

Tématem symposia byla diabetická retinopatie. Na tomto webináři zazněly působivé přednášky ilustrující nejmodernější metody vyšetřování pacientů s komplikacemi cukrovky i novátorské operační postupy. Mezi sedmi přednášejícími z Indie, Egypta, Turecka, Portugalska a Polska byl i náš MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., primář vitreoretinálního centra oční kliniky Lexum. Přednesl sdělení o prevenci pooperačního krvácení po diabetické vitrektomii.

Opět se ukázalo, že nadšení a ochota předních světových odborníků sdílet své zkušenosti nepolevují ani v dnešní těžké době virové epidemie a že lékaři mohou v nouzi využívat elektronické komunikační techniky, dokud se nebudou moci opět shledávat osobně.