Tradičně jsme se účastnili Dne zdraví, organizovaným MČ Praha 4 - Síť očních klinik Lexum
Tradičně jsme se účastnili Dne zdraví, organizovaným MČ Praha 4
Této akce zaměřené na prevenci onemocnění a zdravý životní styl se aktivně účastníme již 3. rokem.

20. září 2022

Již před začátkem akce se na našem stánku vytvořila dlouhá fronta a trvala až do večerních hodin. Stánkem prošlo cca 200 návštěvníků, z toho 112 zájemcům jsme změřili refrakci a nitrooční tlak a podařilo se nám odhalit i několik šedých zákalů. 

Přímo na místě jsme objednali 35 lidí, všem příchozím jsme prezentovali naše komplexní služby a poskytli odborné poradenství.