Rizika laserové operace očí versus kontaktní čočky - Síť očních klinik Lexum

Jsou rizika laserové operace očí větší než dlouhodobé nošení kontaktních čoček?

Co říkají výsledky studií, které srovnávaly rizika laserové operace očí Lasik versus versus rizika spojená s dlouhodobým nošením kontaktních čoček?

Obsah článku:

 • Jaké jsou možnosti srovnání rizik
 • Srovnání rizik výskytu zánětu rohovky při nošení kontaktních čoček versus po LASIK operaci
 • Ektázie rohovky po LASIK operaci jako nejzávažnější komplikace
 • Porovnání rizik v čase – dlouhodobé nošení čoček vs. jednorázový zákrok
 • Závěrečná doporučení na základě výsledků

LZE VŮBEC SROVNÁVAT RIZIKA KONTAKTNÍCH ČOČEK A LASEROVÉ OPERACE?

Nošení kontaktních čoček, stejně jako laserové operace očí, mají svá specifická rizika, četnost výskytu i pravděpodobnost vážného ohrožení zraku. Přestože se může zdát obtížné je srovnávat (například proto, že čočky nosíte obvykle mnoho let, ale operace je jednorázová), tak několik vědeckých studií našlo způsob, jak to možné je, a to dokonce velmi dobře.

Vzaly v úvahu komplikace, které jsou pro oba způsoby korekce jednak společné (např. infekce oka) a porovnaly na základě reálných dat na tisících očí, jaká je pravděpodobnost výskytu a jaké jsou šance, že závažně poškodí zrak. A pak se zaměřily na komplikace, které jsou pro oba způsoby korekce nejrizikovější z pohledu ztráty zrakové ostrosti a zhoršení kvality života (a ty se právě liší). A ještě to celé namodelovaly v čase, takže uvidíte, zdali vůbec a jak rychle se může stát, že se nošení kontaktních čoček stane rizikovější. Zajímavá jsou i zjištění, jak to můžete ovlivnit například typem kontaktních čoček, které nosíte.

Studie porovnávaly 2 nejzávažnější komplikace, které mohou závažně poškodit zrak: infekce oka (mikrobiální zánět rohovky) a patologické vyklenutí a ztenčování rohovky (tzv. ektázie) jako pozdní následek laserové operace Lasik.

SROVNÁNÍ RIZIK LASIK VERSUS KONTAKTNÍ ČOČKY

Zánět rohovky (mikrobiální keratitida)

Původci zánětu rohovky mohou být bakterie, houby nebo i prvoci (acanthamoeba). Rizika poškození zraku se liší jednak podle agresivity původce, ale také podle rychlosti správné diagnózy, nasazení účinné léčby a odolnosti (rezistence) původce na léčbu. Zásadní vliv na četnost výskytu má režim nošení, typ kontaktních čoček a počet let, po které uživatel čočky používá.

Riziko výskytu zánětu při 5letém nošení:

 • 1denní čočky 15 na 10.000/rok
 • Prodloužené nošení (přes noc) 85 na 10.000/rok

Riziko výskytu zánětu při 10letém nošení:

 • 1denní čočky 31 na 10.000/rok
 • Prodloužené nošení (přes noc) 172 na 10.000/rok

Riziko infekce rohovky po operaci LASIK je:

 • 4 případy na 10.000/rok

Při 5letém nošení čoček je 3x vyšší riziko u jednodenních čoček a 20x vyšší u režimu prodlouženého nošení s přespáváním. Po 10 letech je riziko 6x vyšší u jednodenních čoček a 40x vyšší u prodlouženého nošení.

Jediný typ čoček, který má riziko ve srovnání s laserovou operací Lasik nižší po 5 letech a srovnatelné po 10 letech, jsou RGP (tvrdé čočky). Ty se ovšem používají kvůli jejich nepohodlí ve velmi výjimečných případech, nejčastěji při onemocnění rohovky keratokonem nebo extrémních očních vadách.

Jaké jsou šance na poškození zraku?

 • Zhoršení vidění o dva a více řádků: u 14 % – 48 % nositelů čoček versus 0,06 % po LASIKu
 • Transplantací rohovky končí až 26 % zánětů rohovky uživatelů kontaktních čoček

Ektázie rohovky po laserové operaci

Nejzávažnější komplikací z pohledu ohrožení zraku po laserové operaci není zánět, ale ektázie rohovky. Stav, kdy dochází k jejímu postupnému vyklenování (stává se stále strmější), nepravidelnému zakřivení a ztenčování. Téměř výhradně je tato komplikace popisována u metody LASIK, vzácně po nejstarší metodě PRK (protože ta probíhá více na povrchu oka) a ektázie po nejnovější metodě SMILE se podle posledních dat zdá být také poměrně vzácná.

Historická data z období, kdy se LASIK prováděl s využitím mechanického mikrokeratomu (mikro skalpelu), ukazují výskyt ektázie rohovky mezi 0,02 % až 0,6 %. Je důležité poznamenat, že tyto studie jsou starší než deset let a od té doby došlo k významnému technologickému pokroku. A to především díky nahrazení mechanického mikrokeratomu femtosekundovým laserem, který je extrémně přesný.

Navíc důvodem ektázie rohovky po operaci není téměř nikdy operace jako taková, ale to, že v rámci předoperačního vyšetření byly přehlédnuty rizikové faktory (= operace se neměla dělat).

Rizikové faktory pro vznik ektázie

 • Abnormálně strmá rohovka
 • Nepravidelně zakřivená rohovka
 • Tenká rohovka
 • Vysoká krátkozrakost nad -8,0 dioptrií
 • Kombinace více rizikových faktorů
 • Nedodržení pravidla ponechání bezpečné tloušťky rohovky po laserové korekci
 • Provedení laserové operace na zdánlivě zdravém, sousedním oku, když druhé vykazuje rizikové faktory

Zkušený lékař je schopen s pomocí pečlivého předoperačního vyšetření a s využitím moderní diagnostické technologie spolehlivě identifikovat potenciální rizikové pacienty. Při dodržení všech klinických pravidel a guidelines pro laserové operace je riziko ektázie extrémně nízké, blížící se nule.

Riziko ektázie po LASIK operaci je velmi nízké, odhadované na 0,02 % až 0,6 %. Při porovnání s dlouhodobým nošením kontaktních čoček, zejména v režimu prodlouženého nošení, mohou být rizika poškození zraku následkem ektázie nižší než rizika spojená s kontinuálním nošením čoček.

Jediné RGP (tvrdé čočky) při modelování rizik v čase jsou vždy bezpečnější než LASIK, a to i po 30 letech nošení.

DODRŽOVAT PRAVIDLA – PŘI OPERACI I NOŠENÍ ČOČEK

Laserové operace i nošení kontaktních čoček je efektivním řešením dioptrických vad s velmi nízkými riziky, pokud pro vás brýle nejsou pohodlné řešení. Rizika vedoucí k poškození zraku jsou v obou případech poměrně vzácná, nicméně s rostoucím časem se v případě kontaktních čoček kumulují. Výběrem kontaktních čoček a způsobu jejich nošení a péče můžete ovlivnit míru rizik.

Při dodržení pravidel pro bezpečné provádění laserových operací převažují rizika dlouhodobého nošení čoček rizika spojená s časnými i pozdními komplikacemi laserových operací. Totéž ovšem platí i naopak! Kromě rizik je třeba zvažovat i jiné aspekty, které jsou s nošením čoček i laserovou operací spojené -kvalita vidění za šera a v noci, suchost očí, citlivost na světlo, praktická omezení v běžném životě…

BUĎTE REALISTÉ – refrakční operace jsou dobrovolným zákrokem a každý zákrok na lidském těle je spojen s jistou mírou nepředvídatelnosti. Každý jsme originál a můžeme na stejnou věc reagovat odlišně. Důvěřujte číslům, názor jednoho člověka neznamená obecný trend, zvažte, jak se statistické údaje potkávají s vašimi představami a dobře zvolte pracoviště.

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Reference:
Laser in situ keratomileusis versus long-term contact lens wear: Decision analysis. McGee Hall T. MD et al. Journal of Cataract & Refractive SurgeryJournal of Cataract and Refractive Surgery. 35:p 1860–1867, November 2009
Refractive surgery in the United States Army 2000–2003. Hammond MD et al. Ophthalmology. 2005;112:184-190
Analysis of ectasia after laser in situ keratomileusis: Risk factors. Binder Perry S. MD et al. Journal of Cataract & Refractive Surgery 33:p 1530–1538, September 2007
Risk factors and prognosis for corneal ectasia after LASIK. Randleman JB, Russell B, Ward MA, et al. Ophthalmology. 2003; 110:267-275
Incidence of contact-lens-associated microbial keratitis and its related morbidity. Cheng KH et al. Lancet. 1999; 354:181-185
Risk of LASIK surgery vs contact lenses [letter]. Mathers WD, Fraunfelder FW, Rich LF. Arch Ophthalmol. 2006; 124:1510-1511
CLEAR - Contact lens complications - Fiona Stapleton et al. Contact Lens and Anterior Eye 44 (2021) 330–367
Zdroj obrázků: Shutterstock
Tento článek je z kategorie:Kontaktní čočky Laserová operace

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Monovision metoda korekce očí. Vše co potřebujete vědět od A do Z

Jak funguje korekce očí metodou monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?

Seriál „Fakta a mýty o laserových operacích“ 5. díl

Mám málo dioptrií. Laserová operace očí je riziko a zbytečný zásah do oka! Existuje nějaká hranice, kdy už má smysl přemýšlet o operaci?

Kontaktní čočky obsahují nebezpečné „věčné chemikálie“ PFAS, zjistil výzkum

Nedávný spotřebitelský výzkum 18 druhů kontaktních čoček od renomovaných výrobců odhalil až 50 000x vyšší koncentraci PFAS než je limit pro pitnou vodu.