Zánět rohovky a kontaktní čočky - na co dávat pozor - Síť očních klinik Lexum

Zánět rohovky při nošení čoček může vážně poškodit zrak. Jaká je prevence?

Všechno, co potřebujete vědět o nejzávažnější komplikaci při používání kontaktních čoček – zánětu rohovky (keratitidě).

Čočky jsou skvělou alternativou k brýlím nebo očním operacím k odstranění dioptrií a pro miliony lidí zcela běžnou součástí jejich každodenního života. Nicméně jejich používání je spojeno i s jistými zdravotními riziky a zánět rohovky je tím nejzávažnějším, co může nositele čoček potkat a vést k trvalému poškození zraku.

Obsah článku:

 • Četnost výskytu komplikací
 • Jaké části oka mohou být poškozené
 • Jaké komplikace mohou nastat podle zdroje poškození
 • Nejzávažnější komplikace: Infekce rohovky – rizikové faktory, příznaky, léčba
 • Následky infekce rohovky
 • Prevence a doporučení

VÝSKYT KOMPLIKACÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK

Studie ukazují, že až 43 % nositelů kontaktních čoček, kteří subjektivně nepociťují žádné potíže, může mít klinicky viditelné nálezy na povrchu oka (na mikroskopu). To vede ke zvýšenému riziku vzniku komplikací, které budou vyžadovat léčbu.

33 % nositelů kontaktních čoček si během jejich používání prochází zkušeností se zarudlým okem spojeným s bolestivostí, která je donutila navštívit očního lékaře.

Tyto komplikace mohou vést k nutnosti přerušit nošení čoček, ať už dočasně či trvale, a v závažných případech mohou způsobit i poškození zraku.

Jaké části oka mohou být poškozené

Komplikace spojené s nošením kontaktních čoček primárně postihují tkáně, které jsou s čočkou v přímém kontaktu – tedy rohovku a spojivku.

Spojivka – tenká membrána pokrývající vnitřní stranu víček a bělimu oka

Rohovka – průhledná vrstva v přední části oka, kterou vstupuje světlo do oka a umožňuje vytvoření ostrého obrazu

Zdroj: Shutterstock

Jaké komplikace mohou nastat podle zdroje poškození

Komplikace nošení čoček mohou být klasifikovány dle zdroje, který vedl k poškození oka:

 • Mechanické poškození: přítomnost nečistot a usazenin na čočce může narušit integritu povrchu oka, která způsobuje diskomfort a může vytvořit potenciální vstupní bránu pro infekci
 • Toxické poškození: vzniká v důsledku expozice očí roztokům pro kontaktní čočky, což může vést k neinfekčnímu zánětu s méně agresivním průběhem
 •  Mikrobiální infekce: záněty způsobené bakteriemi, houbami nebo prvoky mají agresivnější průběh a mohou vážně ohrozit zrak

INFEKCE ROHOVKY (MIKROBIÁLNÍ KERATITIDA)

Mikrobiální keratitida je považována za nejzávažnější komplikaci nošení kontaktních čoček. Tato komplikace představuje 35 % – 65 % všech infekcí rohovky vyžadujících lékařskou péči, s frekvencí výskytu 2 – 20 případů na 10.000 nositelů čoček ročně. Zdrojem infekce je často pouzdro na kontaktní čočky, přičemž 80 % – 95 % infekcí je způsobeno bakteriemi jako Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok).

Dalšími původci mohou být houby (= mykotický původce) a dokonce prvoci – jedna taková „potvůrka“, která žije ve vodě (i té kohoutkové), může způsobit tak závažnou infekci, že téměř v 50 % případů vede k transplantaci rohovky. Osobně jsem to bohužel viděla na vlastní oči a není to nic hezkého….

PŘÍZNAKY ZÁNĚTU ROHOVKY

Pro mikrobiální keratitidu je typický rychlý a prudký nástup potíží a jejich zhoršování. Zvláště se to týká zmíněných 80 % až 95 % infekcí, které jsou způsobeny bakteriemi. Příznaky mohou zahrnovat:

 • Zarudlé oko – výrazné zarudnutí oka je jedním z prvních příznaků, který ovšem není až tak specifický
 • Bolestivost – významná bolestivost, která obvykle neustupuje ani po vyjmutí kontaktní čočky a zhoršuje se, je typickým příznakem
 • Světloplachost a slzení – infekce může způsobit zvýšenou citlivost na světlo a zvýšené slzení
 • Otok víčka – na postiženém oko může být také oteklé víčko, což je reakce na prudký zánět
 • Sekrece a výtok – které mohou vést ke slepení řas a víček
 • Zhoršené vidění – v různé míře může být vidění rozmazané, ale není to podmínkou!

LÉČBA KERATITIDY

Klíčem k úspěšné léčbě mikrobiální keratitidy je rychlá a správná diagnóza následovaná okamžitým zahájením terapie. Každé zpoždění může vést k závažnějším následkům a snížit šance na úplné zotavení bez poškození zraku.

Proto je třeba v rámci maximální úspěšnosti léčby nepodcenit tyto faktory:

Okamžitá akce a diagnostika

Na prvním místě je důležité nepodceňovat příznaky a neodkládat návštěvu očního lékaře. Čím dříve je zahájena léčba, tím větší je šance na úspěch a minimalizaci trvalých následků.

Vždycky pomůže, pokud pacienti na vyšetření přinesou pouzdro na kontaktní čočky a pokud možno i samotné čočky. Ty mohou posloužit k rychlé identifikaci původce a tím nejlépe zacílit léčbu.

Intenzivní terapie a kontroly

Léčba obvykle zahrnuje velmi intenzivní kapání antibiotických kapek. V závislosti na závažnosti infekce a identifikovaném mikroorganismu může lékař předepsat i další účinné látky, které mohou podpořit hojení a eliminaci původce infekce.

Na počátku léčby může být nutné aplikovat antibiotické kapky velmi často, v některých případech i několikrát za hodinu, včetně nočního režimu. Toto intenzivní podávání je kritické pro rychlé potlačení infekce.

Pacient by měl být pod pravidelným dohledem očního lékaře, aby se monitoroval průběh léčby a případně upravovala terapie podle aktuálního stavu. Kontroly mohou být v počáteční fázi léčby plánovány i každý den.

NÁSLEDKY INFEKCE OKA

Infekční zánět rohovky může mít vážné následky, zejména pro zrak postiženého. Ke zhoršení zrakové ostrosti dochází průměrně ve 14 % až 48 % případů, kdy pacient přečte o dva a více řádků menší písmena na zkušební tabuli než před vypuknutím infekce, což znamená výrazné snížení kvality vidění.

Četnost a závažnost poškození vidění je velmi závislá na agresivitě a odolnosti původce infekce a také na rychlosti, se kterou se nasadila účinná léčba.

Poškození zraku a nutnost transplantace rohovky:

 • Bakteriální původce – ztráta zrakové ostrosti ve 14 % případů, nutnost transplantace závisí na včasné diagnostice a léčbě
 • Prvok Acanthamoeba – riziko poškození zraku ve 43 % případů, nutnost transplantace rohovky ve 26 % případů
 • Mykotický (houbový) původce – nejvyšší riziko, s 48 % případů vedoucích k výraznému poškození zraku s nutností transplantace v 17 % případů

RIZIKOVÉ FAKTORY A PREVENCE

Vznik a rozvoj mikrobiální keratitidy je ovlivněn několika klíčovými faktory. Tyto faktory zahrnují jak způsoby používání a péče o kontaktní čočky, tak individuální návyky nositelů. Týkají se některé z nich i vás?

Hygienické návyky

 • Hygiena rukou – důkladné mytí rukou před manipulací s čočkami je klíčové pro prevenci přenosu mikroorganismů z rukou na čočky a oči
 • Péče o pouzdro – správná péče o pouzdro na kontaktní čočky, včetně jeho pravidelného čištění a výměny, je nezbytná. Pouzdro na čočky je častým zdrojem infekce
 • Sprchování a koupání v čočkách – vystavení čoček vodě během sprchování nebo koupání v přírodních zdrojích (jako jsou jezera, řeky) zvyšuje riziko kontaminace ve vodě žijícími mikroorganismy, včetně nebezpečného prvoka Acanthamoeby

Způsob péče o čočky

Druh roztoku – použití nevhodného roztoku pro dezinfekci čoček, jeho doplňování místo výměny nebo nesprávné dodržování doby dezinfekce může snížit efektivitu dezinfekce a vést k růstu mikroorganismů

 • Mechanické čištění čoček – i při používání „no rub“ roztoků je doporučeno provádět mechanické čištění čoček, aby se odstranily usazeniny a mikroorganismy, pro které je snadné pevně se přichytit k materiálu kontaktní čočky

Pokud chcete podpořit bezpečnost používání čoček a dobře si vybrat účinný roztok, můžete se inspirovat naším článkem „Jak dobře vybrat roztok na kontaktní čočky“.

Způsob nošení a frekvence výměny

 • Přespávání v čočkách – vede prokazatelně k mnohonásobně vyššímu výskytu infekce oka
 • Frekvence výměny – čočky s nižší frekvencí výměny (například měsíční čočky) mají vyšší riziko akumulace usazenin a mikroorganismů oproti čočkám s vyšší frekvencí výměny, jako jsou jednodenní čočky. Přenášení čoček nad doporučenou dobu výměny je dalším rizikovým faktorem.

Rizika narůstají v čase

S každým dalším rokem nošení kontaktních čoček se pravděpodobnost vzniku komplikací zvyšuje. Současně i málo zkušení nositelné a ti, kteří se při výběru čoček nesvěřili do péče profesionálů, jsou vystaveni vyšším rizikům výskytu komplikací.

Při 5 letech nošení je frekvence výskytu zánětu rohovky pro jednodenní čočky 15 případů na 10.000 a pro čočky s prodlouženým nošením 85 případů na 10.000. Při 10 letech nošení se tyto čísla zdvojnásobují.

DOPORUČENÍ

Nejzávažnější komplikace spojené s nošením kontaktních čoček, zejména infekce rohovky, mohou mít vážné následky pro zrak a kvalitu života pacientů. Mikrobiální keratitida je vážnou komplikací, jejímuž vzniku a rozvoji lze však v mnoha případech předcházet. Klíčem k prevenci je důkladná hygiena, správná péče o čočky a pouzdra a volba vhodného režimu nošení čoček.

Peroxidové dezinfekční systémy a jednodenní kontaktní čočky jsou považovány za nejbezpečnější způsob používání kontaktních čoček.

Mnoho lidí, kteří si těžkým mikrobiálním zánětem rohovky a náročnou léčbou prošli, by vám asi řeklo, že kdyby vědělo, co se může stát, dávalo by si větší pozor. A je to tak, v podstatě to máte ve svých rukou a stačí (ne)dělat pár věcí a vědět, jak se zachovat, když se ráno probudíte s červeným okem. V případě jakýchkoli problémů nepodceňujte potíže a vyhledejte odbornou pomoc od očního lékaře. Zánět rohovky není ječné zrno… Stejně tak nepodceňujte pravidelné kontroly u očních specialistů, díky kterým můžete předejít i méně závažným komplikacím.

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Reference:
Incidence of contact-lens-associated microbial keratitis and its related morbidity. Cheng KH et al., Lancet. 1999;354:181-185
CLEAR - Contact lens complications - Fiona Stapleton et al., Contact Lens and Anterior Eye 44 (2021) 330–367
Laser in situ keratomileusis versus long-term contact lens wear: Decision analysis., McGee Hall T. MD et al., Journal of Cataract & Refractive SurgeryJournal of Cataract and Refractive Surgery. 35:p 1860–1867, November 2009.
Risk of LASIK surgery vs contact lenses. Mathers WD et al., Arch Ophthalmol. 2006;124:1510-1511
Zdroj obrázků: Shutterstock
Tento článek je z kategorie:Kontaktní čočky

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Monovision metoda korekce očí. Vše co potřebujete vědět od A do Z

Jak funguje korekce očí metodou monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?

Seriál „Fakta a mýty o laserových operacích“ 5. díl

Mám málo dioptrií. Laserová operace očí je riziko a zbytečný zásah do oka! Existuje nějaká hranice, kdy už má smysl přemýšlet o operaci?

Kontaktní čočky obsahují nebezpečné „věčné chemikálie“ PFAS, zjistil výzkum

Nedávný spotřebitelský výzkum 18 druhů kontaktních čoček od renomovaných výrobců odhalil až 50 000x vyšší koncentraci PFAS než je limit pro pitnou vodu.