MUDr. Martin Fučík - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Martin Fučík

primář operačních sálů a glaukomového centra oční kliniky Lexum Praha Budějovická
MUDr. Martin Fučík

MUDr. Martin Fučík patří k nejzkušenějším očním chirurgům v České republice s nejvyšším počtem provedených zákroků. 

Specializuje se na 

  • mikrochirurgii katarakty, 
  • refrakční nitrooční chirurgii, 
  • diagnostiku a léčbu glaukomu. 

V letech 1990 až 2003 pracoval na Očním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Následně působil od roku 2003 do roku 2009 na klinice Lexum a v letech 2010 až 2014 na klinice Gemini. 

Od srpna 2014 je primářem operačních sálů a glaukomového centra pražské kliniky Lexum. 

MUDr. Martin Fučík je členem České oftalmologické společnosti, České glaukomové společnosti a České lékařské komory. 

Je autorem řady odborných publikací a statí zabývajících se zejména problematikou diagnostiky a léčby glaukomu

Jako jeden z operatérů se na klinice Lexum aktivně podílel na realizaci studie ECOS (European Cataract Outcome Study – Evropská kataraktová studie). 

Mezi největší pracovní úspěchy MUDr. Martina Fučíka patří vědecká stáž se zaměřením na diagnostiku a léčbu glaukomu v Doheny Eye Institute v Los Angeles, dobrodružná chirurgická mise v africké Zambii a také půlroční pracovní stáž na Novém Zélandu.