Translations:

Všechny služby

Zelený zákal

Zelený zákal (odborně glaukom) je onemocnění, které způsobuje poškození očního nervu. Jedním z důvodů může být vysoký nitrooční tlak, který by si měli lidé od určitého věku nechat kontrolovat očním lékařem.

„Záludnost zeleného zákalu spočívá v tom, že jej člověk nemá šanci sám včas rozeznat. Jakmile pak člověk přijde k lékaři pozdě, nedokáže už sebelepší léčba vrátit oku jeho dřívější schopnosti. Může pouze zpomalit průběh této zákeřné nemoci. Pokud se zelený zákal neléčí, vede k vážnému poškození zraku, které může skončit i úplným oslepnutím. V případě akutního glaukomového záchvatu je nutná okamžitá léčba očním lékařem,“ upozorňuje primář glaukomového centra na klinice Lexum v Praze MUDr. Martin Fučík.

V České republice bylo pro onemocnění glaukom dispenzarizováno zhruba 277 tisíc pacientů (v roce 2005), z toho ve věkové skupině do 19 let bylo přes 4 700 pacientů, 147 tisíc pacientů od 20 do 64 let a ve věkové kategorii nad 65 let to bylo 125 tisíc pacientů. Více informací o glaukomu najdete na stránkách České glaukomové společnosti www.glaukom.cz.

„Glaukom nebolí, velmi dlouho nezhoršuje vidění, proto musíme pacienty s rizikem glaukomu cíleně v populaci vyhledávat, abychom mohli glaukom včas diagnostikovat a začít léčit. Jedině tak lze předejít rozvoji nevratných glaukomových změn. Za nejvýznamnější rizikový faktor je považován vyšší nitrooční tlak. Vysoký nitrooční tlak snižuje průtok krve zrakovým nervem a blokuje takzvaný axoplasmatický tok důležitý pro normální funkci nervových buněk zrakového nervu,“ doplňuje primář MUDr. Martin Fučík.  

Naši lékaři provádí diagnostiku glaukomu, konkrétně se jedná o zjištění rizikových faktorů pacienta, dále vyšetření zrakových funkcí a nitroočního tlaku, provedení vyšetření zorného pole ke zjištění přítomnosti glaukomových defektů zorného pole a posouzení vzhledu zrakového nervu vyšetřením očního pozadí. V diagnostice glaukomu mají důležité místo i diagnostické zobrazovací metody, které exaktně posoudí tloušťku vrstvy nervových vláken sítnice a zrakového nervu. Z těchto metod používáme na klinikách Lexum optickou koherentní tomografii zrakového nervu. Tato diagnostická metoda má význam především v časné diagnostice glaukomu a ve sledování případné progrese nálezu úbytku nervových vláken sítnice a zrakového nervu.

Na klinikách Lexum je dostupná i chirurgická léčba glaukomu, ať už se jedná o léčbu laserovou nebo antiglaukomovou operaci i za použití moderních glaukomových implantátů.

Léčba glaukomu je stále zaměřena především na snížení nitroočního tlaku na hodnoty, při kterých nedochází k progresi glaukomových změn zrakového nervu a zorného pole. V konzervativní léčbě glaukomu se používají léky ve formě očních kapek snižující tvorbu nitrooční tekutiny nebo zvyšující její odtok.

„Léčbu glaukomu provádíme výhradně ambulantně. Chirurgická léčba glaukomu je nutná tehdy, když se ani při maximální léčbě nedaří nitrooční tlak snížit na takové hodnoty, při kterých nepokračují glaukomové změny. Indikace konkrétního chirurgického výkonu záleží na typu glaukomu a nevede k jeho vyléčení na rozdíl například od operace šedého zákalu. Glaukom není v současnosti jednorázově vyléčitelný, sledování pacienta a jeho léčba je trvalá,“ říká MUDr. Jitka Tomášová-Borovanská z pražské kliniky Lexum.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor