MUDr. Natália Beszédešová, Ph.D. - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Natália Beszédešová, Ph.D.

lékařka na oční klinice Lexum v Brně

MUDr. Natália Beszédešová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. 

Od roku 2004 pracovala na Klinice nemocí očních a optometrie LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 

V roce 2008 úspěšně ukončila postgraduální doktorandské studium na Masarykově univerzitě v Brně v oboru oftalmologie. Tématem její dizertační práce byl screening diabetické retinopatie u recentních diabetiků. 

V letech 2012-2015 pracovala na Oční klinice NeoVize v Brně. 

V roce 2014 složila atestační zkoušku z oftalmologie a získala specializovanou způsobilost k výkonu samostatné praxe.

MUDr. Beszédešová se věnuje 

  • problematice chorob předního a zadního segmentu oka (onemocnění sítnice a vitreoretinálního rozhraní),
  • problematice refrakčních vad,
  • zobrazovacím metodám v oftalmologii (OCT, ultrazvuk, fluorescenční angiografie), laserové terapii sítnice a
  • sekundární katarakty.
  • Z oční chirurgie se věnuje extraokulárním výkonům.

Během své praxe absolvovala stáže ve švédském Stockholmu v St. Erik’s Eye Hospital a také v Univesity Eye Hospital v Lublani ve Slovinsku. V roce 2015 absolvovala vitreoretinálnu školu v Monínci. 

Je autorkou několika odborných přednášek a článků v odborných časopisech. 

Je členkou České lékařské komory, České oftalmologické společnosti a České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. 

Pravidelně se účastní odborných oftalmologických kongresů.